Pazar , Nisan 11 2021

Ji Mela Muhemedê Şoşikî Kitêbeke Nû…

Ev kitêb, ji çar birrên sereke -bi navê “derya”- pêkhatiye, ku ewana jî ev in:

 • Deryaya Yekem: Derbarê Îsbata Xweda da ye.
 • Deryaya Duyem: Derbarê Kelamê Xweda Qu’anê da ye.
 • Deryaya Sêyem: Derbarê Muhemed (s.) û Hin Sehabiyan da ye.
 • Deryaya Çarem: Derbarê Îslamê da ye.”

Seyda Mela Muhemedê Şoşikî, alimekî muderis e, fikra wî ji xurafe û çîrvanokên bêbingeh dûr û bêrî ye. Wî, bi gelek berhemên xwe yên giranbiha xizmeta dîn û zimanê Kurdî kiriye. Yek ji wan berhemên wî jî, tefsîra “Nûra Qelban” ya şeşcildî ye. Di vê kitêba xwe ya “Çar Derya” de jî, bi zimanekî xweser û otantîk mijarên cûrbecûr yên mîna “bawerî, tefekur, î’caza Qur’anê; sîyera Nebî, heyata sehabîyan û hin meseleyên fiqhî û civakî” rave kiriye.

AGAHIYÊN KITÊBÊ:

 • Nav: Çar Derya
 • Nivîskar: Mela Muhemedê Şaşikî
 • Weşanxane: Nûbihar
 • Rûpel: 744
 • Cûre: Dînî
 • Ziman: Kurdî
 • Tîp: Erebî
 • Ebat: 16,5 x 24
 • ISBN: 978-605-9413-20-6
 • Çapa Yekem: 2018

NAVEROKA KITÊBÊ:

دَرْيَايَا يَكَمْ؛ دَرْحَقِێ وُجُودَا خُدَادَايَه

نَقْشِێ عَدَالَتَا رَبُ الْعَالَمِينْ
هَرْ تِشْتْ دَالَالَتِى سَرْ وُجُودَا خُدَا دِكَه

دَرْيَايَا دُويَمْ: دَرْبَارِێ كَلَامِێ خُدَا قُرْآنِێدَايَه

قُرْآنْ أَمْنِيَتَا حَيَاتِێيَه لِدُنْيَايِێ و لِآخِرَتِێ
تَعْرِيفَا قُرْآنِێ
نَاڤِێ قُرْآنِێ
وَحْيَا خُدَا ﷻ
أَوَلِێ نَازِلْبُونَا قُرْآنِێ
جَمْعَا قُرْآنِێ
قُرْآنْ مُعْجِزَا مُحَمَّدَه ﷺ
عَصْرَا رَسُولِێ آخِرْزَمَانْ
قَرْنَه لِپَىْ قَرْنَه هَاتِنْ چُونْ
مَرْحَلَا دَهْ سُورَتَا
مَرْحَلَا يَكْ سُورَتَكِی
إِعْجَازَا قُرْآنِێ عَامَه
نُقْصَانِيَا أَطْرَافِێ أَرْضِێ
إخْبَارَا غَيْبِيَه
دِيسَا إخْبَارَا غَيْبِێيَه
دِيسَا إخْبَارِێ غَيْبِيَة
فِرَەبُونَا كَوْنِێ
اُۆكْسِيژَنْ لِژُۆرِێ نُقْصَانْ دِبَه
تَقَلُبَاتِێ تِێنَه سَرِێ إنْسَانَا
أطْوَارِێ إنْسَانَا
خِلَاصِى دِ قُرْآنَا مُبِينْ دَايَه
ژِ بِرَايِێ مُؤْمِنْ رَا هِنَكْ إيظَاحَاتْ
قُرْآنْ كَلَامِێ خُدَايَه
هِنَكْ فَايِدِێ مُهِمْ
كَسِێ بِكَڤَه بِنْ حُكْمِێ قُرْآنِێ وِێ چِه بِكَه

دَرْيَا سِێيَمْ: دَرْبَارِێ مُحَمَّدْ ﷺ و هِنْ صَحَابِيَانْ دَايَه

نَذْرَا عَبْدُ الْمُطَلِبْ
زَوَاجَا عَبْدُ اللهْ
قِصَەيا أصْحَابُ الْفِيلْ
وَلِدَانْدِنَا پَيْغَمْبَرْ ﷺ
شِيرَەدَايِێنْ رَسُولُ اللَّهْ ﷺ
قَلَاشْتِنَا سِينْگَا رَسُولُ اللَّهْ ﷺ
تَشْوِيقَا كُشْتِنَا پَيْغَمْبَرْ ﷺ
وَفَاتَا آمِينَه
سَفَرَا اَوِلْ بِبَالْ شَامِێ
شِڤَانْتِيَا رَسُولُ اللهْ لِبَرْ پَظْ لِمَكِێ
پَاقِژْبُونَا رَسُول اللهْ ژِ عَيْبِێ جَاهِلِيَتِێ ﷺ
سَفَرَا دُودْيَا بِبَالْ شَامِێ
زَوَاجَا رَسُولُ الله ﷺ بِخَدِيجِێ رَا
أَوَلِێ هَاتِنَا وَحْيِێ
مَرْحَلِێ دَعْوَتَا إِسْلَامِێ دِ حَيَاتَا رَسُولِێ خُدَا ﷺ
هِنَكْ ژِ أَذْيَتْدِيتِنَا رَسُولِێ خُدَا ژِ دَسْتِێ كَافِرَا
إِسْلَامَا حَمْزَه (ر)
سُؤَالَا عُتْبِێ كُرِێ رَبِيعَة وجَوَابَا رَسُولِێ خُدَا ﷺ
سُؤَالُ و جوَابْ دِ مَابِێنَا رَسُولِێ خُدَا و گِرَگِرِێ قُرَيْشِيَا
ظُلْمَا مُشْرِكَا لِسَرْ وَانْ كَسِێ كُو مُسُلْمَانْ بُونَه بِأَذْيَتُ و فِتْنَتِێ
أَذيَتِێ مُشْرِكَا لِاَبُوبَكْرِێ صِدِيقْ رَا
قُرَيْشْ بِأَبُو طَالِبْ رَا چَارَەسَرْ دِبِنْ دَرْحَقِێ رَسُولِێ خُدَا
هِجْرَتَا أَوَلْ بِبَالْ حَبَشِسْتَانِێ دِ بِنِێ حِمَايَا نَجَاشِی پَادِشَاهِێ حَبَشْ بُو
پَيْكَتِنَا قُرَيْشِيَا وَانْ مُهَاجِرِێ حَبَشْ
سُؤَالُ و جَوَابِێ نَجَاشِی ومُهَاجِرَا
دِژْدَرْكَتِنَا حَبَشَا لِهَمْبَرْ نَجَاشِی
إِسْلَامَا حَظْرَتِێ عمر (ر)
مَنْعَا طَعَامْ ژِ پَيْغَمْبَرْ وأَتْبَاعِێ وِی
وَفَاتَا أَبُو طَالِبْ سَنَة
وَفَاتَا خَدِيجَه سَنَة .
سَفَرَا رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ طَائِفِێ
إِسْرَاءْ ومِعْرَاجْ
دِيتِنَا رَسُولِێ خُدَا رَبِێ خَوه شَڤَا إِسْرَائِێ
عَرْظْكِرِنَا رَسُولُ الله نَفْسَا خَوه لِسَرْ قَبِيلَا
اَوَلِێ إِسْلَامَا اَنْصَارِيَا دِگَلْ بَيْعَتَا عَقَبَا اَوَلْ
بَيْعَتَا عَقَبَا دُودْيَا
آګِرِێ كِينَا هَرْدُو مُشْرِكَا
شَرْطِێ بَيْعَتَا دُودْيَا
سَرْتَاجِێ هِجْرَتَا، هِجْرَتَا بِبَالْ مَدِينِێ
بَرْهَڤُوكَا قُرَيْشِيَا بِخَوه لِسَرْ كُشْتِنَا رَسُولِێ خُدَا
هَاتِنَا رَسُولِێ خُدَا لِمَالَا اَبُوبَكِرْ
سَفَرَا رَسُولِێ خُدَا وصِدِيقِێ وِی ژِبُۆنَا خُدَا
گَهِشْتِنَا رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ مَدِينِێ
عَقْدَا بِرَاتِيِێ دِ نَاڤَا مُهَاجِرُ اَنْصَارِيَا
آذَانْ چَاوَا چِێبُو
عَدَاوَتَا يَهُودِيِێ اَطْرَافِێ مَدِينِێ
قِسْمَكْ ژِ اَحْبَارِێ يَهُودِيَا ظَاهِرًا مُسُلْمَانْ بَاطِنًا مُنَافِقْ
ژِ سُورَتِێ بَقَرَة آيَاتِێ دَرْحَقِێ مُنَافِقَا ويَهُودِيَا
مَبْحَثَا صِفَاتِێ مُنَافِقَا
دِيسَا صِفَاتِێ مُنَافِقَا
دِيسَا صِفَاتِێ مُنَافِقَا
تَمْثِيلِێ حَالِێ مُنَافِقَا بِدُو مِيثَالَا: مِيثَالَا اَوَلْ
تَمْثِيلَا حَالِێ مُنَافِقَا يَا دُودْيَا
مَبْحَثَا اَهْلِێ صِفِێ
اِذْنَا حَرْبِێ
شَانْدِنَا حَمْزَه (ر)
غَزَا بَدْرِێ يَا دُودْيَا دِبِێژِنْ بَدْرَا كُبْرَا
قُوَتَا مُسُلْمَانَا
رَسُولِێ خُدَا بِصَحَابِيَانِێ خَوه مُشَاوَرَه دِكَه
فِكْرَا اَبُو سُفْيَانْ وفِكْرَا اَبُو جَهِلْ
قَرَارْگَاهَا هَرْدُو عَسْكَرَا
تَعْدِيلَا صَفِێ مُسُلْمَانَا ودُعَائِێ رَسُولِێ خُدَا
هُجُومَا لِسَرْ حَوْظِێ رَسُولِێ خُدَا
مَيْدَانْخَوسْتِنْ
لِوَائِێ مُسُلْمَانَا و يِێ مُشْرِكَا
اِزْدِحَامَا اِنْسَانَا وشِدَتَا قِتَالِێ
طَلَبَا رَسُولِێ خُدَا نَكُشْتِنَا هِنَكَا
آڤِێتِنَا كُشْتِيَا دِ بِيرِێ دَا
كُشْتِنَا اَسِيرَا ويَا فِدْيَه
رَأْيَا اَبُوبَكِرْ (ر) فِدْيَا اَسِيرَانَه
رَأْيَا عُمَرِێ كُرِێ خَطَابْ (ر) كُشْتِنَا اَسِيرَانَه
گِرَانْيَا نِصْرَتَا مُسُلْمَانَا لِسَرْ قُرَيْشِيَا
شَابُونَا لِمَدِينِێ لِسَرْ نِصْرَتِێ
فَضْلَا اَهْلِێ بَدْرِێ
مَكْرَا صَفْوَانْ بِرَسُولِێ اِسْلَامِێ رَا
وَفَاتَا رُقِيَه كَچَا رَسُولِێ خُدَا
زَوَاجَا فَاطِمَة كَچَا رَسُولِێ خُدَا
غَزَا بَنِى سَلِيمْ
غَزَا بَنِى قَيْنَقَاعْ
غَزَا سَويِقِێ
غَزَا ذِی اَمَرِێ
زَوَاجَا رَسُولِێ خُدَا بِعَائِشَه (ر)
زِڤْرَانْدِنَا قِبْلِێ ژِ بَيْتُ الْمَقْدَسِێ بِبَالْ كَعْبِێ
رُۆژِيَا رَمَظَان وزَكَاتَا فِطْرِێ
فَرِيضَتَا زَكَاتِێ
زَوَاجَا اُمُ كَلْثُومْ كَچَا رَسُول الله ﷺ
زَوَاجَا حَفْصَه كَچَا عُمَرْ
سَرِيَەيَا زَيْدِێ كُرِێ حَارِثَه
كُشْتِنَا كَعْبِێ كُرِێ اَشْرَفْ
كُشْتِنَا اِبْنُ سُنَيْنَه
غَزَا اُحُدِێ
خِيَانَتَا مُنَافِقَا
مُصَادَمَتَا هَرْدُو طَرَفَا
قِصَەكِرِنَا وَحْشِی قَتْلَا حَمْزَه ژِ رَسُولِێ خُدَا رَا ﷺ
اَوَلِێ حَرْبِێ ظَفَرِيَا مُسُلْمَانَا بُو
هِجُومَا لِسَرْ مُسُلْمَانَا
ثُبَاتَا رَسُولِێ خُدَا
اَهْلِێ هَزِيمَتِێ ژِ مُسُلْمَانَا
رَسُولِێ خُدَا و دِگَلْ كَسِێ كُو لِجَمْ مَانْ
هِنَكْ ژِ مُعْجِزَاتِێ رَسُولِێ خُدَا
جَسَدِێ مُسُلْمَانَا، بَاخُصُوصْ جَسَدِێ حَمْزَه عَيبْدَارْ كِرِنْ
صَدَاقَتَا ژِنَكَه بَنِى دِينَارِيَا
صَبْرَا صَفِيَه خُوشْكَا حَمْزَه
اِعْلَانَا رَسُولِێ خُدَا كُو لِپَىْ مُشْرِكَانْ كَڤِنْ
زِڤْرَانْدِنَا رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ مَدِينِێ
حَادِثَا رَجِيعِێ
سَرِيَەيَا بِيرَا مَعُونَه سَالَا چَارَا ژِ هِجْرتِێ م
اَمْرِێ اِجْلَائَا(سُرْګُونَا) بَنِى نُضَيْرِيَا ه . م .
غَزَا ذَاتُ الرِّقَاعِێ
غَزَا بَدْرِێ يَا آخِرْيِێ
غَزَا دَوْمَتُ الْجَنْدَلِێ
زَوَاجَا رَسُولِێ خُدَا بِزَيْنبَا كَچَا جَحَشْرَا
مَبْحَثَا زَيْدِێ كُرِێ حَارِثْ
غَزَا مُرَيْسِيعْ
مُنَاقَشَا لِسَرْ آڤَا مُرَيْسِيعِێ
شَانْدِنَا قَاصِدِێ رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ بَنِى مُصْطَلِقْيَاڤَا
مَسْئَلَا اِفْتِرَائِێ دِ غَزَا بَنِى مُصْطَلِقْ دَا
خُطْبَا رَسُولِێ خُدَا دَرْحَقِێ ڤِێ اِفْكِێ دَا
غَزَا خَنْدَقِێ ويَا اَحْزَابَا
عَيْبْ واَحْمَقِيَا يَهُودِيَا
بَلِێ اَحْزَابِێ قُرَيْشِيَا وسَرْكِێشِێنْ وَانْ
دَرْكَتِنَا زِنَارَكِى مَزِنْ ومُعْجِزَا پَيْغَمْبَرْ
ژِمَارَا هَرْدُو عَسْكَرَا
حِصَارْ شَدِيدْ بُو لِسَرْ مُسُلْمَانَا
يَكْ ژِ مُعْجِزَاتِێ رَسُولِێ خُدَا
شِدَتَا بَلَائِێ لِسَرْ رَسُولِێ خُدَا
حَسَانِێ كُرِێ ثَابِتْ ژِ قِتَالِێ دِتِرْسَه
دَوَامَا قِتَالِێ حَتَا نِمِێژْ فَوِتِى
حَرْبْ خُدْعَيَه
بَايِێ شَدِيدْ سَرْمَا شَڤِێ
غَزَا بَنِى قُرَيْظَه
قَبُولْكِرِنَا تَوْبَا اَبُو لُبَابَه
خَوسْتِنَا اُوسِيَا بَغْشَانْدِنَا بَنِى قُرَيْظَه
وَفَاتَا سَعْدِێ كُرِێ مُعَاذْ
غَنِيمِێ مُسُلْمَانَا
قِصَەيَكَه غَرِيبْ
كُشْتِنَا سَلَامِێ كُرِێ اَبِی الْحَقِيقْ
سَرِيَا قَرْطَا واِسْلَامَا ثُمَامَه
غَزَا بَنِى لِحْيَانْ
غَزَا ذِی قَرَدْ
سَرِيَا عَكَاشْ كُرِێ مُحْصِنُ الْأَسَدِی
سَرِيَا مُحَمَّدْ كُرِێ مُسْلِمَة الْأَنْصَارِی
سَرِيَا زَيْدِێ كُرِێ حَارِثَه
دِيسَا سَرِيَا زَيْدِێ كُرِێ حَارِثَه
سَرِيَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِێ كُرِێ عَوْفْ بِبَالْ دَوْمَتُ الْجَنْدَلِێ
سَرِيَا عَلِی كُرِێ اَبُو طَالِبْ (ر)
سَرِيَا زَيْدِێ كُرِێ حَارِثَه بِبَالْ اُمُ قَرْفَه
سَرِيَا كَرْزِێ كُرِێ جَابِرْ
سَرِيَا عَبْدُ الله كُرِێ رَوَاحَه
مَسْئَلَا حُدَيْبِيِێ ومَسْئَلَا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِێ وصُلْحَا دِ نَقَبَا رَسُولِێ خُدَا ﷺ وسُهَيْلِێ كُرِێ عَمْرو.
رَابُونَا مَسْعُودْ ژِ جَمْ رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ قُرَيْشِيَا
بَيْعَةُ الرِضْوَانْ
صُلْحَا دِ نَقَبَا مُسُلْمَانَا وقُرَيْشِيَا
نِڤِيسَا عَقْدَا صُلْحِێ
فَظِيلَتِێ صُلْحِێ
لِزِڤْرَانْدِنَا رَسُولِێ خُدَا سُورَتِێ اِنَّا فَتَحْنَا نَازِلْ بُو
رِعَايَتَا وَعْدَا دِمَابِێنَا هَرْدُو طَرَفَا
مَبْحَثَا مُسُلْمَانِێ بِنْدَسْتْ يِێ لِمَكِێ
قَاصِدِێ رَسُولِێ خُدَا، بِبَالْ مِلُوكِێ دُنْيَايِێ ژِبُۆ اِسْلَامِێ
وَخْتَا رَسُولِێ خُدَا هَاتَه شَانْدِنْ دِ چِه شَكْلِی عَالَمْ دِيتْ
مَعْنًا اَرْضِێ گَازِی خُدَاكِرْ مِنْ خِلَاصْ كَه
تَحْقِيقَاتِێ كُو رَسُولِێ خُدَا چِێكِرِنَه
رَسُولِێ خُدَا گَازِی صِنْفِێ اِنْسَانِێ مُشْرِكْ دِكَه
رَسُولِێ خُدَا كَتَه مُدَافِعِێ ژِبُۆ صِنِفَكِی اِنْسَانَا
بِنْگَهَا مُسُلْمَانَا
رَسُولِێ خُدَا، گَازِی مَزِنِێ دُنْيَايِێ دِكَه بِبَالْ اِسْلَامِێ
مَكْتُوبَا رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ هِرَقْلْ
سُؤَالُ وجَوَابْ دِ نَاڤْبَرَا هِرَقْلُ واَبُو سُفْيَانْ
مَكْتُوبَا رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ حَارِثِێ كُرِێ اَبُو شَمَرِ الْغَسَانِی
مَكْتُوبَا رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ مَزِنِێ فَارِسْ كِسْرَا
عَبْدْ لِتَدْبِيرِێ، خُدَا لِتَقْدِيرِێ
مَكْتُوبَا رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ مُقَوْقَسْ مَزِنِێ قُبْطِيَا
مَكْتُوبَا رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ نَجَاشِی اَصْحَمَه
زَوَاجَا اُمُ حَبِيبَه كَچَا اَبُو سُفْيَانْ بِرَسُولِێ خُدَا رَا
مَكْتُوبَا رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ هَوذَتْ كُرِێ عَلِی الْحَنَفی لِيَمَامِێ
مَكْتُوبَا رَسُولِێ خُدَا ﷺ بِبَالْ هَرْدُو مَلِكِێ عُمَانْ
مَكْتُوبَا رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ مُنْذِرِێ كُرِێ سَاوَايِێ تَمِيمِی
غَزَا خَيْبَرِێ
عَجَبَا وِێ لُوَائِێ بِدَه كِێ؟
ژِمَارِێ شَهِيدِێ خَيْبَرِێ
گَلُۆ بِفَتْحَا خَيْبَرِێ اَزْ شَابِمْ يَانْ بِهَاتِنَا جَعْفَرْ
حَرَامْبُونَا ګُۆشْتِێ كَرِێ اَهْلِی
صُلْحَا اَهْلِێ فَدَكِێ
غَزَا وَادِی الْقُرَی
عُمْرَا قَظَائِێ
زَوَاجَا رَسُولِێ خُدَا بِمَيْمُونَه (ر)
اِسْلَامَا عَمْرْ كُرِێ عَاصْ وخَالِدْ كُرِێ وَلِيدْ
اِتِفَاقَا عَمْرُ و خَالِدْ لِسَرْ اِسْلَامِێ
غَزَا مُؤْتَه _اَرْضَكَه نِێزِيكِى شَامِێيَه دِ بِنْ دَسْتِێ رُومَادَايَه_
شَفْقَتَا رَسُولِێ خُدَا بِآلِێ جَعْفَرْرَا
سَرِيَا عَمْرْ كُرِێ عَاصْ جمَادُ الْأَخِرة هـ. سَنَة م.
سَرِيَا اَبُو عُبَيْدَة بِنُ الْجَرَّاحْ
غَزَا فَتْحَا مَكِێ
قُرَيْشِی اَبُو سُفْيَانْ دِشِينِنْ مَدِينِێ
اَبُو سُفْيَانْ ڤَگَرِيَا اَهْلِێ مَكِێ هِێڤِيَا وِينَه
آمَادَهبُونَا رَسُولِێ خُدَا ژِ حَرْبَا مَكِێ رَا
مَكْتُوبَا حاطِبْ بِبَالْ اَهْلِێ مَكِێ
رَسُولِێ خُدَا كَتَه سَفَرَا بِبَالْ مَكِێ
رَسُولِێ خُدَا اَمَانْ دَايِێ و گُۆتْ بِهَرْ صِبِێ بِينَه
آمَادَهبُونَا رَسُولِێ خُدَا ژِ دِخُولَا مَكِێ رَا
مَحْكُومِێ بِقَتْلِێ
دِخُولَا رَسُولِێ خُدَا دِ كَعْبِێ دَا
بَيْعَتَا اَهْلِێ مَكِێ
آذَانَا بِلَالْ لِسَرْ بَانِێ كَعْبِێ
سَرِيَا خَالِدْ بِنِ الْوَلِيدْ بِبَالْ الْعُزَی
سَرِيَا سَعْدِێ كُرِێ زَيْدِێ اَشْهَلِی بِبَالْ مَنَاتْ
سَرِيَا عَمْرْ بِن الْعَاصْ بِبَالْ سُوَاعْ
سَرِيَا خَالِدْ بِنُ الْوَلِيدْ
غَزَا حُنَيْنِێ شَوَالِێ دَا ه سَالَا
قُوَتَا دُژْمِنْ و تَدْبِيرَا وَانْ
قُوَتَا دُژْمِنْ
قُوَتَا عَسْكَرِێ مُسُلْمَانَا و تَدْبِيرَا وَانْ
جَاسُوسِێ مُسُلْمَانَا
ثَبَاتَا رَسُولِێ خُدَا ﷺ
ظَفَرَا پِشْتِی هَزِيمَتِێ
غَنِيمِێ مُسُلْمَانَا
زِڨِرَانْدِنَا اَسِيرَا
غَنِيمَتْ و اَنْصَارِی
ڨَگَرَانْدِنَا رَسُولِێ خُدَا بِبَالْ مَدِينِێ
سَرِيَا اَبُو عَامِر الأَشْعَرِی
سَرِيَا طُفَيْلِێ كُرِێ عَمْرْ بِبَالْ ذِی الْكَفَيْن
غَزَا طَائِفِێ
مَسْئَلَكَه شِرِينْ
سَرِيَا عَلِی كُرِێ اَبُو طَالِبْ بِبَالْ فُلُسِێ
سُؤَالُ و جَوَابِێ سَفَانِێ و عَدِيِێ بِرِێ وِێ
غَزَا تَبُوكِێ
صَحَابِيی گِرْيَانْ
قِسْمَكْ ژِ جِهَادِێ مَانْ هَمَانْ شَكُ و شُبْهَا وَانْ تُنَبُو
هِنَكْ ژِ دُورُوتِيَا مُنَافِقَا
پِێشْدَاچُويِنَا رَسُولِێ خُدَا پَاشْدَامَايِنَا هِنَكَا
صُلْحَا رَسُولِێ خُدَا و يُحْنَه
دِ رِێ دَا يَكْ ژِ مُعْجِزَاتِێ رَسُولِێ خُدَا
مَسْئَلَا مَسْجِدُ الْضِّرَارِێ
مَسْئَلَا وَانْ هَرْسِێ صَحَابِيِێ كُو ژِ جِهَادِێ مَانَه
بَلِێ، سُؤَالْ و جَوَابِێ دِ نَقَبَا مَالِكْ و رَسُولِێ خُدَا
مَكْتُوبَا مَلِكِێ غَسَّان ژِ كَعْبِێ كُرِێ مَالِكْ رَا
مَبْحَثَا ثَقِيفْ و اِسْلَامَا وِێ
شَرْطِێ ثَقِيفْ و جَوَابَا رَسُولِێ خُدَا
حَجَا اَبُوبَكْرِێ صِدِيقْ
سَرِيَا خَالِد بِنِ الْوَلِيدْ
وَفَاتَا اِبْرَاهِيمْ
بَحْثَا مَجْمُوعِێ غَزَايَا
حَجَة الْوَدَاعْ
وَفَاتَا رَسُولُ الله ﷺ
رَسُولُ الله اِێدِی نَقَدَانْدْ وَرَه مَسْجِدِێ
رَسُولُ الله ﷺ و سَكَرَاتَا مَوْتِێ
دَفْنَا رَسُولُ الله ﷺ
شَمَائِلِێ رَسُولِێ خُدَا
اِصْلَاحَاتِێ مُحَمَّدْ ﷺ
عَفُو و حِلْمَا رَسُولِێ خُدَا ﷺ
سَخَاوَتَا رَسُولِێ خُدَا ﷺ
شَجَاعَتَا رَسُولِێ خُدَا ﷺ
شَاعِرِێ رَسُولِێ خُدَا ﷺ
مُؤَذِنِێ رَسُولِێ خُدَا ﷺ
خِذْمَتْكَارِێ رَسُولِێ خُدَا ﷺ
اَوْلَادِێ رَسُولِێ خُدَا ﷺ
حَرَمِێ رَسُولِێ خُدَا ﷺ
تَعَدُدَا حَرَمِێ رَسُولِێ خُدَا ﷺ
هَسْپُ و هِێسْتِرُ و دَڨِێ رَسُولِێ خُدَا ﷺ
نَاڨِێ سِلَاحِێ رَسُولِێ خُدَا ﷺ
ذِرْخِێ رَسُولِێ خُدَا ﷺ
حَرْبِيِێ رَسُولِێ خُدَا ﷺ
خِلَافَـتَا اَبُوبَكْـرِێ صِـدِيقْ (ر)
مَاجَرَايِێ دِ نَقَبَا اَنْصَارِی و مُهَاجِرَا دَرْحَقِێ خِلَافَتِێ
خِطَابَا اَبُوبَكِرْ (ر) بِأَنْصَارِيَا رَا
خَبَرْدَانِێ اَنْصَارِيَا
خَبَرْدَانَا حُبَابِێ كُرِێ مُنْذِرْ (ر)
رُۆژَا پِشْتِی بَيْعَتِێ خُطْبَا اَبُوبَكِرْ (ر)
تِشْتِێ كُو وَاقِعْ بُونَه دِ خِلَافَتَا وِی دَا
مَكْتُوبَا اَبُوبَكِرْ ژِبُۆ عَزْلَا اَبُو عُبَيْدَة (ر)
دَرْحَقِێ فَضْلُ و هُنَرِێ اَبُوبَكِرْ (ر)
چَنْدْ آيَتُ و حَدِيثْ دَرْحَقِێ فَضْلَا اَبُوبَكِرْ دَا (ر)
وَفَاتَا اَبُوبَكِرْ (ر)
خِـلَافَـتَـا عُـمَـرْ
كِتَابَا عَهْدِێ بِبَالْ عُمَرْ
عُمَرْ بِنُ الْخَطَابْ (ر)
قِطْرَكْ/دِلُۆپَكْ ژِ فَضْلَا وِی
قَوْلِێ صَحَابِيَا و سَلَفِێ صَالِحْ دَرْحَقِێ وِی دَا
مُوَافَقَاتِێ رَأْيَا عُمَرْ بِنزُولَا قُرْآنِێ (ر)
هِنَكْ ژِ سِيرَتِێ عُمَرْ (ر)
فُتُوحَاتِێ و كِرِنِێ كُو وَاقِعْ بُونَه دِ خِلَافَتَا وِى دَا
بَلِێ قِسْمَكْ ژِ فِتُوحَاتِێ وِی (ر)
وَفَاتَا عُمَرْ (ر)
وَصِيَتَا عُمَرْ (ر)
اِسْتِخْلَافَا عُمَرْ ژِ اَهْلِێ شُورَايِێ
خِـلَافَـتَا عُـثْـمَـانْ (ر)
اِسْتِشَارَا عَبْدُ الرَّحْمٰنْ بِخَلْقِێ رَا
عُثْمَانْ كُرِێ عَفَانْ (ر)
قِطْرَكْ ژِ حَدِيثِێ كُو وَارِدْ بُونَه دَرْحَقِێ فَضْلَا وِی
اِجْرَائَاتِێ عُثْمَانْ (ر)
مَبْحَثَا قَتْلَا عُثْمَانْ (ر)
عُثْمَانْ (ر) بِچِه شَكْلِی هَاتَه كُشْتِنْ
دَرْدْگِرَانِيَا عُثْمَانْ و بِێبَخْتِيَا مَرْوَانْ
بَيْعتَا عَلِی (ر)
خِـلَافَـتَـا عَـلِی (ر)
حَدِيثِێ كُو وَارِدْ بُونَه دَرْحَقِێ فَظْلَا وِی
جَمْعَكْ ژِ صَحَابَا ژِ بَيْعَتَا عَلِی تَخَلُفْ كِرِنْ
وَقَاعَتَا جَمَلِێ و حَيْفَا عُثْمَانْ
مَطْلَبَا وَانْ قَصَاصْ عَجَلَه دِخَوسْتِنْ
وَلٰكِنْ مَكْرِێ حِيلَبَازِێ بَاغِيَا نَاهِێلَه
مَسْئَلَا مُعَاوِيَه و وَقْعَتَا صِفِينِێ
مُعَاوِيَه عَسْكَرِێ خَوه بِمُقَابِلْ عَلِی حَاظِرْ كِرْ
هِلْدَانَا مِصْحَفَا لِسَرْ رِمَا
جَوَابَا مُعَاوِيَه ژِبُۆ هِلْدَانَا مِصْحَفَا
خِلَاصْ بُونَا مُدَتِێ حَكَمَا دِ مَهَا رَمَظَانِێ دَا
اَمْرِێ خَارِجِيَا و كُشْتِنَا اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينْ (ر)
اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينْ قَصْدَا خَارِجِيَانْ كِرْ
مُلَاحَظَكَه لَازِمْ

دَرْيَايَا چَارَا: دَرْحَقِێ اِسْلَامِێدَايَه
اِسْلَامْ چِيَه؟

نِدَائَا رَسُولِێ خُدَا ژِ تَمَامِێ بَشَرَا رَا
دِ رِيَا دِينِێ اِسْلَامِێ دَا سَعْيَا رَسُولِێ خُدَا ﷺ
بَلِێ تَرْبِيَا دِينِی دِ مَدْرَسَا رَسُولِێ خُدَا دَا
دَرْحَقِێ اِيمَانِێ لِجَمْ عُلَمَائِێ اِسْلَامِێ
دَرَجَا عَمَلِێ بِگُۆرِی ڨَانْ مَذْهَبَا
حِكْمَتَكْ گِرَانْبِهَا
اِيمَانْ زِيَادَه و نُقْصَانِێ قَبُولْ دِكَه يَانْ نَا
اِيمَانَا تَقْلِيدِی قَبُولْ دِبَه يَانْ نَه؟
سَبَبِێ اِسْتِدْلَالِێ
اَمَا آيَاتِێ آفَاقِى
اَرْضْ نِعْمَتْخَانَا خُدَايَه اُجْرَتَا وِێ شُكْرَه
عَقِيدَا اِيمَانِێ
مَبْحَثَا صِفَاتِێ مَعْنَوِی ژِ ذَاتِێ خُدَا رَا
صِفَاتِێ مَعَانِيَا هَفْتِنْ
رُكْنِێ سِسْيَا ژِ اِيمَانِێ
رُكْنِێ چَارَا اِيمَانَا بِپَيْغَمْبَرَانَه
رُكْنِێ پِێنْجَا بَاوَرِيَا رُۆژَا قِيَامَتِێ يَه
عَاقِبَتَا بِتِرْسْ
رُكْنِێ شَشَا بَاوَرِيَا قَدَرِێ يَه
رُكْنِێ اِسْلَامِێ پِێنْجِنْ
رُكِنِێ اِسْلَامِێ يِێ دُدُويَا نِمِێژَه
سُنَتِێ نِمِێژِێ لِسَرْ مَذْهَبِێ حَنَفِيَا
اَدَبَا نِمِێژِێ لِسَرْ مَذْهَبِێ اِمَامِێ شَافِعِی
رُكْنِێ سِسْيَا رُۆژِيَه
آدَابِێ رُۆژِيِێ
مَهَا رَمَظَانِێ لِسَرْ حَسَابِێ هَيْڨِێ يَه
قِطْرَكْ ژِ فَظِيلَتِێ رُۆژِيِێ
رُۆژِی مَرْطَالَا مُسُلْمَانَايَه
رُۆژِی ژِ گَلَكْ نَخوشِيَا رَا شِفَايَه
دَرْحَقِێ لَيْلَةُ الْقَدْرِێ
رُكْنِێ چَارَا ژِ اِسْلَامِێ زَكَاتَه
اِرْشَادَا خُدَا يَا اِنْسَانَا بِآيَتِێ
رُكْنِێ پِێنْجَا ژِ اِسْلَامِێ حَجَه
فَظِيلَتَا حَجِێ و تَارِيخَا وِێ
دَلِيلِێ فَرْظْبُونَا حَجِێ
مُسَافِرِێ خُدَا ژِ چَارْ كُۆشِێ دُنْيَايِێ
تَارِيخَا چِێكِرِنَا كَعْبِێ
زِيَارَتَا حَبِيبِێ خُدَا
آدَابَا زِيَارَتَا رَوْضَئِێ مُطَهَرَه
نِيَتَا مُسُلْمَانَا و كَافِرَا نَه وَكْ هَڤَه
نَصِيحَتْ لَازِمْ
مَبْحَثَا هِنَكْ عَادَاتِێ حَرَامْ كُو مِێرْ خَوه تَشْبِيهِێ ژِنَا بِكَه
يَكْ ژِ عَادَاتِێ حَرَامْ تَقْلِيدَا اَجْنَبِيَا دِ لِبْسِێ وَانْ دَا
يَكْ ژِ بِدْعَا اِعْتِقَادَا خِێرِێ و بَدْيومِێ ژِ تِشْتَا
يَكْ ژِ بِدْعَانَه اِخْبَارِێ ژِ تِشْتِێ غَيْبِی
يَكْ ژِ بِدْعَا زِيَارَتَا مَقْبَرَا پِشْتِی نِمِێژَا عَيْدِێ
حَمْلَا بِفَنْ، ژِێرَا دِبِێژِنْ تَلْقِيحَا صُنَاعِی
حُكْمِێ شَرِيعَتِێ چِيَه دِ تَلْقِيحَا صِنَاعِيدَا
تَلْقِيحْ دِبَه زِنَا
هِشْيَارِيَا مِێرُ و ژِنِێ اِسْلَامِێ يِێ جُوَانْ
نِكَاحْ ژِ سُنَتَا رَسُولِێ خُدَايَه
زِنَا ضَرْبَكَه جِنَايَتْكَارَه
نُورَا نِكَاحِێ و ظُلْمَتَا زِنَايِێ
هِشْيَارِيَا ژِنَا و دِگَلْ مِێرِێ تَابِعِێ وَانْ
مَبْحَثَا اِجْتِهَادِێ و تَقْلِيدِێ
ژِ كِێ رَا تِێ گُۆتِنْ مُجْتَهِدْ
شِرُوطِێ اِجْتِهَادِێ
هِنَكْ تِشْتْ اِجْتِهَادِێ دَا جَائِزَه هِنَكْ نَه جَائِزَه
اِجْتِهَادْ نَايِێ قَيْدْ كِرِنْ بِزَمَانَكِی وَيَا مَكَانَكِی
حُكْمِێ اِجْتِهَادِێ
تَغَيُرَا اِجْتِهَادِێ و اِبْطَالَا وِێ
پَارْچَهبُونَا اِجْتِهَادِێ
فَصْلَا دُدُويَا حَقِێ تَقْلِيدِێ
حُكْمِێ تَقْلِيدِێ
وَظِيفَا هَرْكَسِی اِطَاعَتَا خُدَايَه ﷻ
مَبْحَثَا تَقْلِيدَا مَذْهَبَا
فِقْهَا اِسْلَامِێ
اِخْتِلَافَا مَذْمُومْ
اِسْلَامْ دِخَوازَه دَرِێ اِجْتِهَادِێ نَيِێ دَادَانْ
حَمْدُ و ثَنَا ژِ خُدَا رَا دُعَاتِێ اِسْلَامِێ چِێبُونَه
كَسْبَا حَلَالْ
مُعَامَلَا سِمْسَارَا
تَنْظِيمَا نَسْلِێ
اِسْقَاطَا حِمْلِێ
سَتْرَا عَوْرَتِێ
فِقْهَا كُو تِێ فَهْمْكِرِنْ ژِ آيَتِێ
اِسْلَامِێ حَقِێ ژِنَا دَايَه
دَرْحَقِێ قِسْمَكْ ژِ تَبْدِيلَا زَمَانِێ
قِيمَتَا اِنْسَانَا

About Rêvebirê Çandnameyê

Rêvebirê Çandnameyê

Check Also

Ji Weşanên NA Pirtûkeke Nû: Sûr û Toledo

Pirtûka helbestan a helbestvan Zerdeşt Cemal derçû. Pirtûka bi navê “Sûr û Toledo” ji aliye …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir