Duşem , 2 Tebax 2021

Tag Archives: habil ve kabil

Nîsan, 2016

  • 23 Nîsan

    Çîroka Habîl û Qabîl

    Heta Adem (a.s.) û Hewwa di cennete da bûn bi rahetî û xweşî jiyane diborandin, tirs ji wan ra tunebû û zehmetî ne didîtin. Wexte emre Xweda bi cîh ne anîn ketin lepika şeytan, Xweda ezze we celle wan ji cennete deranî û avet ser rûye erde. Li ser erde ji dar û giya heta şer û pilinga, fîla, lıirç …