Duşem , 10 Gulan 2021

Zerzûr

Wesarê serra 1987î de ez, kek Filît û Elîyê dat Hesenê Hesî ma şî Kanîreş dewa Saxnîsî xebate. Dewe de mektebê mîyanîn viraştên. Muteahîtê înşatê mektebî Mehmed Bazencir bi. Dês û sîwax û mozaîqê ci dewê keyê xalanê mi Gazi ra Eşrefî û birayanê xwu gitewtbi. Ma zî şî înan het ke xwu rê bixebitîyê.

Ma şî, ronayişê dêsê mektebî ra dest pêkerd xebitîyayî. Cayê mektebî corê dewe de serê yew deye de, verê vaya hêgayan de bi.

Şarê Saxnîsî ge-ge dora awki ser dayên pêro, yewbînan ra nengî çînayên, to vatên nika biresê pê se, do yewbînî biwerê. Labelê senî ke ameyên têver, to dî kewtî pêhet, seke çîyêk nêbîyo, dayên rayir şîyên. Ma xwu rê înan de şaş mendên.

Datza Elî zî, her şewe şeytanî o xapênayên. To dî ke serê sibayî teneke ha dest de, şi vaye ra awki arde. Sereyê xwu şutên. Tey zî nalet ardên bi şeytanî, vatên “Enê şeytanê bênamusî hinî mi de hal nêverda…” Û huyayên.

Wextê weçînayişê beledîyeyan bi. Gereka xebatkarê înşatî bişîyên reyê xwu bidayên û biameyên.

Înşat de yew merdimê muteahîtê ma Mehmed Bazencirî estbi, hinî xalzayê ey bi çina bi se, nameyê ci Muhyedîn bi. Muhyedîn Az ra bi. Uca bekçîyê înşatî bi. Wextê weçînayişî de emrê mi hema qij bi, yanî heqê minê eştişê rey çinê bi. Muhyedînî mi ra va “Reyê to çinîk o, ti di rojî etîya verê înşatî de vinder, bekçîtî bike, wa kes niyero înşat ra malzeme yan çîyêk nêdiznero. Heta ma şiyer û biyer. Ez yewmîyê to dana.” Mi zî va “Temam, wa bo.”

Uca yew tifingê qirme yê Muhyedînî estbi. Tifing zî da mi. Karkerî pêro şî Çewlîg, ez tenya uca menda. Muhyedînî înşat de xwu rê ber dabi yew oda ro, kilît kerdên. Bişewe ez zî şiya zere, mi berê xwu girewt.

Uca karkeran vatbi heşî enê doran ra zaf ê, heşê zaf girdî estê. O wext ez zî heşan ra zaf tersayên. Mi dî nîmeyê şewe çîyêk ameyo înşat ra geyreno, keno qirçeqirç, vengê linganê ci yeno. Mi xwu rê va qey heş ameyo înşat ra geyreno. Ez nêaftaraya biewnerî teber ra zî. Zereyê oda de zehleyê mi qerifîyabi.

Mi xwu kerdbi hedre, eke biyero zere se, ez tifing panerî. Qederêk badê pey, mi pencera ra ewnîya ke kutik o. Goya ez bekçîyê înşatî biya la a şewe kam biameyên çina biberdên se hayîya mi pê nêbîyên. Tersê heşan ver ez kewtbîya derdê ganê xwu, hinî kam keweno yew-di texteyanê înşatî ver!…

Roja bîne taştere ra pey yew zerzûrê reşêleyan ame verê vaya vernîyê înşatê mektebî de nişt yew dehlêre ser. Reşêleyî wina sîyayê dixdikin ê. Qewaxa ke zerzûr niştbi ser, de hende zaf bi, rengê qewaxe keskîye ra tadîya bi siya mend. To vatên qey pelê qewaxêre xwura siya yê.

Mi tifing girewt û ez şiya nizdîyê qewaxêre, mi nîşan girewt û na pa. Mi xwu rê vatên ez senî tifing panerî, binê qewaxêre do mîlçikan ra bibo siya bimano. Labelê senî bi se, yew tek zî nêkişîya. Eke mi herinda tifingî de yew kerra bikuwayên pa, belkî hîrê çar hebî biameyên war.

Cêrê vaye de yew gume estbi. Peyê gumeyî ra yew percîn biyên derg şiyên acêr. Peyê ê gumeyî de bineyke simer rişîyabi, yew her amebi simerî ser, xwu rê simer werdên. Zerzûr zî şi verê ê herî de nişt û simerî ser o ame pêser. Cayo ke simer rişîyabi, vîstikêk de tadîya bi simsîya mend.

Mi xwu peyê percînî ra surikna, xwu kaşkerd. Ez şiya nizdîyê cayê zerzûrî. Mi ancî tifing da nîşanî ser, qasê yew metre vernîyê herî de, cayo ke zerzûr tewr zêde sixlet bi, ma na uca wa.

Cayo ke mi nîşan girewtbi û nabi pa, erd siya mend. Reşêleyê ke bibî darbice erd de perpitîyayên, kerdên pirepir.

Mi kardî girewte û ez şiya, yew poşet zî mi dir estbi. Ez şiya resaya mîrçikan, mi serebirnayî û dekerdî poşet. Mi vîst û şeş reşêleyî kiştbî.

Mi reşêleyê xwu erd ra arêdayî qedênayî, ez fetelîyaya ewnîyaya, hero ke serê simerî de bi, eke cayê xwu de biyo req mendo. Herhal tersê vengê tifingî ver, sey darê wuşkî cayê xwu de mendbi. Ez şiya ver, mi yew paskul da fekê qina herî ro. Mi dî hema newe herî goşê xwu têşanayî. Heta ke mi nêdabi piro, cayê xwu ra qet nêleqayên. Herhal xwu rê vatbi qey o hinî merdo.

Mi reşêleyî berdî pûrt kerdî, rûçiknayî, kerdî pak. Mi zereyê înan qelişna û şutî. Mi rûn de kerdî sûr pewtî, la wexto ke mi werdî goştê înan tehl bi. Mi girewtî awe de xaşênayî, mi awa înan rişna. Ena rey rûn û salçe de kerdî sûr. Mi werdî, eh, tehlîya goştê înan bineyke şîbî la hema zî tehl bî.

Roja bîne karkerî ageyrayî ameyî. Mi goştê mîrçikanê zerzûrî ke mendbi da înan ver. Karkerî serê quşxaneyê goştê mîrçikanê zerzûrî de roniştî, binê quşxaneyî zî lişt kerd pak.

Nûrî Keleş-Zazakî.net

About ziman

Avatar

Check Also

Çend Dilop Ji Kûzekî

(1) Bi qasî ku gihanê gencîneya te bi dirêjiya demê mêtin, nema geştiyar tiştî di …

Bersivekê Binivîsêne

Epeyama we nayê weşandin. Qadên pêwist bi * hatine nîşandan.