Duşem , 10 Gulan 2021

Bingöl Üniversitesi İle Muş Alparslan Üniversitesi Kürtçe (Kurmanci-Zazakî) Yüksek Lisans Programları (Tezli-Tezsiz) İlanı

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün, aşağıda belirtilen programlarına, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ve Sınav Yönergesine göre yapılacak sınavla yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.

ANABİLİM DALI KONTENJAN
Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı (Tezli) 5
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tezli)* 30
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz (Ücretli) 50
KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI
BAŞVURU ŞARTLARI
1. Başvuracak adayların ALES sözel notunun en az 55 olması gerekir.
2. Adaylar herhangi bir lisans programından mezun olmaları gerekmektedir. (Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
3. Yabancı dil (YDS veya eşdeğeri) şartı aranmamaktadır; ancak YDS veya eşdeğeri puanı varsa genel değerlendirmeye alınacaktır.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
*Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalındaki toplam kontenjandan, Tefsir Bilim Dalına 15, Hadis Bilim Dalına 5, İslam Hukuku Bilim Dalına 6 ve Kelam Bilim Dalına 4 kontenjan ayrılmıştır.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. Başvuracak adayların ALES sözel notunun en az 55 olması gerekir.
2. Adayların İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programlarından birinden mezun olmaları gerekmektedir.
(Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
3. Yabancı dil (YDS veya eşdeğeri) şartı aranmamaktadır; ancak YDS veya eşdeğeri puanı varsa genel değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER (TEZLİ YL PROGRAMLARI İÇİN)
1. Başvuru formu (Enstitümüz web sayfasında formlar kısmından veya Enstitümüz sekreterliğinden alınabilir)
2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
3. Lisans transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi,
4. ALES sonuç belgesi (2014 sonbahar dönemi ALES puanı ve sonrası kabul edilecektir)
5. Varsa yabancı dil sınavı veya eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS Sonuç Belgesi
6. 1 adet fotoğraf

GENEL DEĞERLENDİRME (TEZLİ Y.L. PROGRAMLARI İÇİN)

Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Sınav Yönergesine göre:
1. Adayların değerlendirme sıralamasına alınabilmesi için giriş sınavından 100 üzerinden en az 50 almaları gerekir.
2. Değerlendirmede, adayın ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 25’i, giriş sınavı notunun % 20’si, varsa yabancı dil notunun % 5’i toplanarak elde edilen puana göre adaylar arasında sıralama yapılır.
3. Sıralama sonucunda ilan edilen kontenjan kadar asıl ve varsa yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZLİ-TEZSİZ) İLANI
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
BAŞVURU ŞARTLARI

1. Bir lisans programından mezun olmak (Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. ALES şartı aranmamaktadır; ancak ALES puanı varsa genel değerlendirmeye alınacaktır.
3. Yabancı dil (YDS veya eşdeğeri) şartı aranmamaktadır; ancak YDS veya eşdeğeri puanı varsa genel değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Başvuru formu (Enstitümüz web sayfasında formlar kısmından veya Enstitümüz sekreterliğinden alınabilir)
2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
3. Lisans transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi,
4. Varsa ALES sonuç belgesi (2014 sonbahar dönemi ALES puanı ve sonrası kabul edilecektir)
5. Varsa yabancı dil sınavı veya eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS Sonuç Belgesi
6. 1 adet fotoğraf

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ Y.L. PROGRAMI ÖĞRENİM ÜCRETİ

Tezsiz Yüksek Lisans eğitim-öğretimi ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için İkinci Öğretim Tezsiz Y.L. programında, saat başına ders kredi ücreti 130 TL olup, toplam ücret 3,900 TL’dir. Ödeme, dönemlere göre olup 3 dönemde yapılacaktır. Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir.
1. Dönem (Ders Dönemi): 1,300 TL (5 ders, 15 kredi)
2. Dönem (Ders Dönemi): 1,300 TL (5 ders, 15 kredi)
3. Dönem (Dönemi Projesi): 1,300 TL (Proje)

GENEL DEĞERLENDİRME (TEZSİZ Y.L. PROGRAMI İÇİN)

Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Sınav Yönergesine göre:
1. Adayların değerlendirme sıralamasına alınabilmesi için giriş sınavından 100 üzerinden en az 50 almaları gerekir.
2. Değerlendirmede, adayın ALES puanının % 20’si, mezuniyet notunun % 30’u, giriş sınavı notunun % 40’ı, varsa yabancı dil notunun % 10’u toplanarak elde edilen puana göre adaylar arasında sıralama yapılır.
3. Sıralama sonucunda ilan edilen kontenjan kadar asıl ve varsa yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

ÖNEMLİ TARİHLER ANABİLİM DALI BAŞVURU TARİHLERİ GİRİŞ SINAVI TARİH VE SAATİ SINAV SONUÇLARININ İLANI KESİN KAYIT TARİHLERİ YEDEK KAYIT TARİHLERİ

Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı 3-7 Temmuz 2017 11 Temmuz 2017 Saat: 14:00 14 Temmuz 2017 17-19 Temmuz 2017 20-21 Temmuz 2017

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-7 Temmuz 2017 11 Temmuz 2017 Saat: 14:00 14 Temmuz 2017 17-19 Temmuz 2017 20-21 Temmuz 2017 Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 3-7 Temmuz 2017 13 Temmuz 2017 Saat: 14:00 17 Temmuz 2017 18-20 Temmuz 2017 21 Temmuz 2017

AÇIKLAMA
1. Sınav sonucunda başarılı olmayan adayların müracaat evrakları iade edilmeyecektir.
2. Enstitü gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
3. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların transkriptinde 4’lük sistemin 100’lük sistemdeki karşılığı yazılı değilse Yükseköğretim Kurulu’nun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır. Değerlendirmede üniversitelerin verdikleri not dönüşüm tabloları dikkate alınmayacaktır.
4. Giriş Sınavları Ümmü Gülsüm SAK Enstitü Binası dersliklerinde yapılacaktır. Başvurular sadece şahsen veya noter vekâleti ile kabul edilmektedir. Posta vb. yöntemlerle ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN;
Adres: Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diyarbakır Yolu 7. km 49250-MUŞ
Tel : (+90) 436 249 49 49/3604-3606
Fax : (+90) 436 213 00 28
e-posta: sbe@alparslan.edu.tr.tr


BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE), Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), ve Yaşayan Diller Enstitüsü (YDE)’ne “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” çerçevesinde 2017-2018 Öğretim yılı Güz Dönemi için aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için ALES puanı getirme şartı aranmaz.
2. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların FBE için “ALES SAYISAL” puanı, YDE için “ALES SÖZEL” puanı ve SBE için “ALES SÖZEL” veya “ALES EŞİT AĞIRLIK” puanı en az 55 olmalıdır.
3. Doktora programına başvuracak adayların YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alması gerekmektedir. Lisans belgesi ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili ALES puanı ve lisans not ortalamasının en az 80 olması gerekir.
Önemli Tarihler Başvuru Başlama Tarihi 10.07.2017

Son Başvuru Tarihi 24.07.2017 Yabancı Dil Sınav Tarihi
25.07.2017 B

ilim Sınavı Tarihi 26.07.2017

Sonuçların İlanı 28.07.2017

Kesin Kayıt Tarih Aralığı 04.09.2017-06.09.2017

Yedek Aday Kontenjan İlanı Tarihi 07.09.2017

Yedek Adaylar İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı 08.09.2017

BAŞVURU YERİ

Başvurular Bingöl Üniversitesinde ilgili Enstitünün Öğrenci İşlerine yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1. Dilekçe (yüksek lisans veya doktora başvuru dilekçesi enstitü web sayfasında “Dokümanlar” bölümünden temin edilecektir)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Lisans diplomasının fotokopisi (Doktora için ayrıca yüksek lisans diploması)
4. Not transkript belgesi (Doktora programı başvurusu için ayrıca yüksek lisans transkript belgesi)
5. Tezli yüksek lisans ve doktora başvuruları için ALES sonuç belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 3 yılın dolmamış olması gerekir)
6. Tezli yüksek lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi (Doktora başvurusu için YDS’den veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren belge getirmesi zorunludur)
7. Üç adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
8. Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için)
9. İkametgâh belgesi

NOT:
1) İstenilen belgeler ilgili enstitü tarafından “Aslı Gibidir” şeklinde onaylanacaktır (Evrakların fotokopileriyle birlikte asıllarının da getirilmesi gerekmektedir).
2) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” 11. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmaları gerekir.

AÇIKLAMA:

1. Adayların şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekir (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).
2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav sonucunda başarılı olamayan adayların, müracaat evrakları iade edilmeyecektir.
5. Kazanan öğrencilerin isim listeleri web sayfamızda ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME
Tezsiz Yüksek Lisans için;
Lisans mezuniyet not ortalamasına göre değerlendirme yapılır.
Tezli Yüksek Lisans için;
ALES notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil sınav notunun %10’u ve bilim sınav notunun %20’si alınarak değerlendirme yapılır.
Doktora için;
(a) Yüksek lisans diploması ile başvuranlar için; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 10’u, yüksek lisans not ortalamasının % 10’u, yabancı dil sınav notunun %10’u ve bilim sınavının % 20’sinin toplamı alınarak değerlendirme yapılır.
(b) Lisans diploması ile başvuranlar için; ALES puanının % 50’si, lisans ağırlıklı not ortalamasının % 20’si, bilim sınavının % 20’si ve yabancı dil sınav notunun %10’unun toplamı alınarak değerlendirme yapılır.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı
Bilim Dalı
T.C. Uyruklu
Yabancı
Uyruklu
ÜNİP
Özel Şartlar
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli Yüksek Lisans)
6


İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri, Mimarlık Bölümleri, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Teknik Eğitim Fakülteleri veya Teknoloji Fakülteleri mezunu olmak
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz Yüksek Lisans-II. Öğretim)*
50


Bahçe Bitkileri
(Tezli Yüksek Lisans)
6


Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olmak
Biyoloji
(Tezli Yüksek Lisans)
7


Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği mezunu olmak
Fizik
(Tezli Yüksek Lisans)
Katıhal Fiziği
4
4

Üniversitelerin Fizik Bölümü veya Fizik Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak
Nükleer Fizik
1
2

Atom ve Molekül Fiziği
1
1

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
1
1

Kimya
(Tezli Yüksek Lisans)
12


Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Hemşirelik Bölümlerinden veya Eczacılık Fakültesinden mezun olmak
Makine Mühendisliği (Tezli Yüksek Lisans)
Konstrüksiyon
3


Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Mekanik
1


Tarla Bitkileri
(Tezli Yüksek Lisans)
9
1

Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olmak
Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme
(Tezli Yüksek Lisans)
7
7

Ziraat Fakültesi veya Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Zootekni
(Tezli Yüksek Lisans)
Hayvan Yetiştirme
6


Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak
Biyometri ve Genetik
3


Ziraat Fakültesi mezunu olmak
Yemler ve Hayvan Besleme
2


Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak
Biyoloji
(Doktora)
Bingöl Üniversitesi
OLÜPK
4


Biyoloji Anabilim Dalında Zooloji, Botanik Konularında Yüksek Lisans yapmış olmak
Biyoloji
(Doktora)
Bitlis Eren Üniversitesi
OLÜPK
1


Kimya
(Doktora)
Anorganik Kimya
2


İlgili Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
Fizikokimya
3


İlgili Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
Biyokimya
1
1

İlgili Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
Fizik
(Doktora)
Nükleer Fizik
1
1

Yüksek Lisansını Fizik Anabilim Dalında yapmış olmak
Katıhal Fiziği
4
4

Atom ve Molekül Fiziği
1
1

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
1
1

* Tezsiz ( İ.Ö.) yüksek lisans programı eğitim süresi 2 dönemdir. Ücreti 4.500 TL olup 2 taksit halinde (2250 TL + 2250 TL) her dönem başında ödenecektir.
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı
Bilim Dalı
T.C Uyruklu
Yabancı Uyruklu
ALES Puan Türü
Özel Şartlar
İşletme Tezli Yüksek Lisans
Sayısal Yöntemler
1
5
EA
İktisadi ve İdari Bilimlerle ilgili fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak
Üretim Yön. ve Pazarlama
1
5
EA
İktisadi ve İdari Bilimlerle ilgili fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.
Yönetim ve Organizasyon
1
5
EA
İktisadi ve İdari Bilimlerle ilgili fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.
Muhasebe ve Finans
1
5
EA
İktisadi ve İdari Bilimlerle ilgili fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim)*
30


Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.
İşletme(Doktora )
Sayısal Yöntemler
1

EA
İktisadi ve İdari Bilimler Alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Üretim Yön. ve Pazarlama
1

EA
İktisadi ve İdari Bilimler Alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Yönetim ve Organizasyon
1

EA
İktisadi ve İdari Bilimler Alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Muhasebe ve Finans
1

EA
İktisadi ve İdari Bilimler Alanında yüksek lisans yapmış olmak.
İslam İktisadı ve Hukuku
( Yüksek Lisans)
İslam İktisadı ve Hukuku
8

EA
İktisadi ve İdari Bilimler ve Emsal Fakülte Mezunu, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi mezunu olmak. İktisadi ve İdari Bilimler ve Emsal Fakülte Mezunu dışındaki öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınacaktır.
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans) Bingöl Üniversitesi OLÜPK
İngiliz Dili ve Edebiyatı
4

SÖZEL
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
İngiliz Dili ve
İngiliz Dili ve
8

SÖZEL
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu
Kimya
(Doktora)
Anorganik Kimya
2


İlgili Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
Fizikokimya
3


İlgili Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
Biyokimya
1
1

İlgili Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
Makine Mühendisliği (Doktora)
Konstrüksiyon
2

1
Makine Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
Tarla Bitkileri
(Doktora)
6


Tarla Bitkilerinde Yüksek Lisans yapmış olmak
Edebiyatı (Yüksek Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi OLÜPK
Edebiyatı
olmak.
Temel İslam Bilimleri
( Yüksek Lisans)
Kelam
2

SÖZEL
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü/Öğretmenliği ,Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
Tefsir
5

SÖZEL
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü/Öğretmenliği ,Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
Hadis
4

SÖZEL
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü/Öğretmenliği ,Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
İslam Hukuku
3

SÖZEL
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü/Öğretmenliği ,Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
Arap Dili ve Belagatı
6

SÖZEL
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü/Öğretmenliği ,Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
Tasavvuf
2

SÖZEL
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü/Öğretmenliği ,Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
Tarih Tezsiz Yüksek Lisans
(II. Öğretim)*
50

Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.
Tarih Tezli Yüksek Lisans
Eskiçağ
2
SÖZEL/EA
Sosyal Bilimler alanında Eğitim Öğretim yapan dört yıllık fakülte/yüksekokul veya benzerlerinin Tarih Bölümü, Tarih Eğitimi Bölümlerinden lisans mezunu olmak.
Alan dışından; Sosyal Bilimler Alanında Eğitim Öğretim yapan dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak. Bu öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.
Ortaçağ
6
SÖZEL/EA
Yeniçağ
7
SÖZEL/EA
Yakınçağ
5
SÖZEL/EA
Genel Türk Tarihi
2
SÖZEL/EA
Cumhuriyet Tarihi
5
SÖZEL/EA
* Tezsiz ( İ.Ö.) yüksek lisans programı eğitim süresi 2 dönemdir. Ücreti 4.500 TL olup 2 taksit halinde (2250 TL + 2250 TL) her dönem başında ödenecektir.
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
PROGRAM
KONTENJAN
UYRUĞU
UNİP
T.C.
YABANCI UY.
Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
7
7

Üniversitemiz Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Ortak Doktora Programı
9
3
1
ÖZEL ŞARTLAR
Kürt Dili ve Edebiyatı Doktora programına başvuracak adayların, Kürt Dili ve Edebiyatı veya Kürt Dili ve Kültürü alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmaları şarttır.
PROGRAM
KONTENJAN
UYRUĞU
UNİP
T.C.
YABANCI UY.
Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli
Yüksek Lisans Programı
8


Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı
3


ÖZEL ŞARTLAR
Zaza Dili ve Edebiyatı Doktora programına başvuracak adayların, Zaza Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmaları şarttır.

About ziman

Avatar

Check Also

Sepana Meala Kurmanciya Kurdî ya Androîd û Iphone Derket

Li Batmanê bi sponsoriya xêrxwazek sepana meala Kurmanciya Kurdî bi tîpên latînû û Erebî hate …

Bersivekê Binivîsêne

Epeyama we nayê weşandin. Qadên pêwist bi * hatine nîşandan.