Duşem , 2 Tebax 2021

Tag Archives: osmanijan

Rêbendan, 2016

  • 31 Rêbendan

    Dara Mergî

    Bewranan û wisibtûtanan a yê sî arêdenê erd ra. Ê yê neqûra xo danê erd ro û hema lezze hewadanê, sereyê xo a kişt na kişt tadanê ke kesên, çiyên çîn o, fina benê erd ro. Heta ke kuçedê Paşay ra millete nêvejî înan ra vengûhes nêvejîyayên. Senî ke millete asê, bî qubequba înan. Sifte bewranî dima wisibtûtanî ref-ref kewtî …