Malper / Arşîva Nîşaneyê: Manşet

Arşîva Nîşaneyê: Manşet

Ekim, 2020

 • 18 Ekim

  Ermeniler, Kürdler, Azeriler

  Kürdistan denince genel olarak dört parça Kürdistan anlaşılır. Türkiye’deki, Irak’daki, İran’daki, Suriye’deki Kürdistan parçaları. Kürdistan’ın bir kesiminin de Kafkasya’da olduğu yakından bilinmektedir. Hejarê Şamil, yıllar önce yayımladığı kitaplarda bu durumu vurgulamıştı. Diaspora Kürtleri, Sovyet Kürtleri Hakkında, Tarihi ve Güncel İnceleme (Peri Yayınları, İstanbul 2005) Azarbaycan Kürtleri (Peri Yayınları İstanbul, 2007) kitapları bu bakımdan …

 • 17 Ekim

  ÇERMİK BEYLERİ-I: TANZİMAT’A KADAR ÇERMİK BEYLERİ

  Araştırma yazısı: Kenan Esmer ÖNSÖZ Çermik Beyleri, Çermik tarihinin araştırılmamış önemli bir sayfasını teşkil eder. Çünkü bu beyler, 11. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Çermik’te hüküm sürmüşlerdir. Hatta Osmanlı’dan daha önce bu topraklara gelip hüküm sürdüklerini söyleyebiliriz. Çermik Beyleri‘nin bundan yüzyıllar önce yaptırdıkları mimari eserler halen Çermik’te ayaktadır. Ulu Cami’nin bitişiğindeki …

 • 13 Ekim

  Geleneksel Kürt Mezar Taşları – Filîtê Quto Örneği

  Hançer, Kürtler arasında sıklıkla kullanılan ve taşınan bıçak çeşididir. Kürt erkekleri 1900’lerin başlarına kadar hançerleri günlük hayatında taşımış ve kullanmıştır. Hançer taşıma kültürü oldukça eskilere dayanmaktadır.   Kürtlerin mezar taşlarına veya evlerin girişine güneş motiflerini eklemesi Mitraism (Kürtlerin Güneş Tanrıçası) dinine dayanır. ”Roj” Kürtçe Gün ve Güneş’tir. Kürt kültürü için …

 • 4 Ekim

  Kolonize edilmiş bir alanı araştırmak… Alman Oryantalist Çalışmalarında “Zazalar”

  Zazalara ilişkin araştırma alanı yaklaşık iki yüz yıldır özellikle oryantalistler, Kemalistler ve Batılı araştırmacılar tarafından kolonize edilmiştir. Bu kapsamda üretilen bilgilerle bugün Zazalar üzerine yapılan araştırmalarda temel kaynak olarak kullanılmaktadır. Üretilen bilginin siyasal doğası bilginin kullanımına ilişkin ciddi uyarılar barındırmaktadır. Buna karşın araştırmacılar söz konusu bilgiyi bilimsel bilgi olarak kullanmaktadır. …

 • 4 Ekim

  Kafkasya Ne Azerî’dir Ne Ermenî; Kafkasya Kürt’tür ve Kürt Topraklarıdır

  Kafkasya toprakları ısınıyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaş kapıda. Yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı haberleri düşüyor ve ölümler var. Gündemi takip ederken, beni üzüntüye garkeden iki husus var: Birincisi; yaşanan çatışmaların ve ölümlerin kendisi elbette. İki taraftan da sivil / asker insanlar ölüyor ve sıcak çatışmalar yaşanıyor. Savaşın zaten kendisi …

 • 1 Ekim

  “Kafkasya’da Ermenilerin Kürt Soykırımı”

  Harvard Üniversitesi Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Kürsüsü’nden Mehrdad R. Izady’ın  “Kafkasya’da Ermenilerin Kürt Soykırımı” başlıklı makalesini dikkatlerinize sunuyorum. Çeviri için Köroğlu Karaaslan’a teşekkürler… 1998, daha önce soykırım kurbanı olmuş Ermenilerin işlediği bir suçun, bir başka deyişle Ermenilerin Kafkasya’da Kürtlere karşı yaptıkları soykırımın altıncı yıl dönümüdür. Ermeniler katliam ve yıkıma giriştiler; …

Eylül, 2020

 • 30 Eylül

  ‘Kızıl Kürdistan’ hakkında bilinmeyen bazı meseleler

  Genel anlamda Kürdistan denilen bütünsel coğrafyayı yalnız Lozan’la değil, biraz da Kurdistana Sor’un lağvedilmesi ile kaybettik. Eğer yaşasaydı, Kızıl Kürdistan olayının Kürd halkının kaderinde oynayabileceği muazzam rolün muhasebesini yaparım hep… Kurdistana Sor’un iptalinin en vahim sonucu ise en az yarım milyon etnik Kürdün soy kökünden kopması, koparılması olmuştur.   Sınırların …

 • 29 Eylül

  Azerbaycan Kürtleri – Tural Hemid

  El Yazmaları’nın Notu:  Orta Doğu’nun kadim halklarından biri olan Kürt halkının, bin yıllardır 4 bölge ülkesinde yaşadığı bilinmektedir. Bununla birlikte Kürt halkın, her ne kadar göz ardı edilse de, bin yıllardır Azerbaycan’da da yaşamaktadır. Azerbaycan Kürtleri hakkında yapılan araştırmayı içeren yazıyı siz değerli okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz. Yazıyla ilgili gelecek eleştirileri …

 • 29 Eylül

  Halkını bekleyen ülke: KIZIL KÜRDİSTAN

  Kürtler’in elinden alınan ve Ermenistan ile Azerbaycan’ın hasım olmasına yol açan Kızıl Kürdistan’a (Kurdistana Sor) dönüş umudunun, o toprakların kadim halkına bağlı olduğu belirtiliyor. Kızıl Kürdistan; 1923-1929 yılları arasında “Kürdistan Kazası” olarak yarı özerk bir statüye sahip olan ve 1930’lardan sonra illere bölünen bölge. Başlıca şehirleri Laçin, Kubatlı, Kelbecer ve …

 • 29 Eylül

  DAĞLIK KARABAĞ – Kürd’ün evine turist olarak bile gidemediği yer…

  Son günlerde Ermenistan – Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalar, yıllardır süren tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.   Kürt araştırmacı – yazar Hejare Şamil sorunun kısa vadede çözülemeyeceğini söyledi.   Kızıl Kürdistan’la (Kurdistana Sor) ilgili herhangi bir lobi faaliyeti olmadığını söyleyen Şamil, Kürdistan Bölgesi ile diğer Kürt siyasi hareketlerini eleştirdi. …