Malper / Türkçe

Türkçe

Aralık, 2018

 • 7 Aralık

  Ahlat’ı Yöneten ”Sökmenoğulları” Kürt Müydü?

  Daha Türkler gelmeden önce Azerbaycan’da, Kürdistan’da, Ermenistan ve Gürcistan’ın doğu ve güney bölümlerinde Rewadi, Merwani ve Şeddadi Kürt devletleri egemenlerdi. Van Gölü’nün kuzeybatı yakasındaki Xelat (Axlat/Xlat/Ahlat) Kalesi’nden başlayarak kuzeye, batıya ve güney batıya doğru yayılıp, Ahlat, Malazgirt, Erciş, Muş, Bargiri, Van şehirlerinde egemenlik alanı oluşturan adları en eski İslam, Gürcü, …

Ekim, 2018

 • 8 Ekim

  Tarihimizden Bir Portre: Mela Selim Efendi

  Hizan şeyhlerinden biri olan Mela Selim Efendi***, yaşadığı döneme göre oldukça bilgili ve gelişkin biri olduğundan Hizan şeyhi Sebgetullah Hizanî’nin postnişini olmuştu. Mela Selim Efendi, aynı zamanda Kürd davasını da yürütüyordu. Kürdistan’ın bağımsızlığı için faaliyetlerde bulunduklarından Hoytlu Hacı Musa Bey ve Şemdinanlı Seyit Abdülkadir Efendi ile birlikte sultan Abdülhamit tarafından …

Temmuz, 2018

 • 11 Temmuz

  Nûbihar’dan Yeni Bir Kitap: 1925 Hareketi Azadi Cemiyeti

  1925 Hareketi, meydana geldiğinden bugüne kadar Kürtler arasında sözlü olarak çok konuşulmuş, hayatini kaybedenler üzerine ağıtlar yakılmış, yaşları tutulmuş ve dengbêjlerin olaya ilişkin yaktığı ağıtlar dinleyenlerde her zaman bir milli direnç ve sahiplenme duygusu birakmıştır. Kürtler arasında sözlü olarak çokça konuşulan bu olay ne yazık ki yazılı olarak fazla irdelenmemiştir. …

Mayıs, 2018

Nisan, 2018

Mart, 2018

 • 26 Mart

  Amasya Bağımsız Kürd Emirliği

  GİRİŞ Halen üzerinde çalıştığım ”Osmanlılardan önce Batı Anadolu’da Kürtler” konusunda kaynak taraması yaparken, ilk önce Şikarî tarafından kaleme alınan Karamanname[1] adlı vakayinamede, Osmanlı vakayinamelerinden farklı olarak, Batı Anadolu’da Rum Selçuklu döneminde ortaya çıkan ve yıkılışından sonra bağımsızlıklarını ilan eden beylikler, kuruluşları, rekabet ve çatışmaları anlatılırken geniş bir Kürt unsuruna yer verildiğini gözlemledim. …

 • 23 Mart

  İbn-Haldun Mukaddime Eserinde Kürtlerin Yaşadığı Yerleri Tarif Ediyor

  İbn-i Haldun tarafından 780 (1378) yılında Fas’ta kaleme alın Mukaddime Tarih, iktisat, sosyoloji, siyaset gibi birçok sosyal bilim için temel teşkil eden görüşleri içinde barındırır.   Kürtlerin Yaşadığı Yerler “Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan yere, bu iki nehir Bağdat’ta birleşmeden evvelki sahaya Cezire (Mabeyne’n-nehreyn, Mezopotamya) diyarı denir. Dicle nehri, Bağdat’tan …

 • 8 Mart

  Kürd Kadınları Teali Cemiyeti Nizâmnâmesi

  Madde 1: Merkezi İstanbul’da olmak üzere Kürd Kadınları Teâli Cemiyeti ünvanıyla bir mahfil küşûd olunmuşdur. Madde 2: Cemiyetin maksadı: Kürd kadınlığının asrî zihniyetle teâlî ve inkişâfını te’min etmek, âile hayatında esâsî, ictima’î ıslahâtı istihsâl eylemek, tehcîr ve taktil münâsebetiyle sefil bir hale gelen Kürd eytam ve eramilini iş bulmak ve nakdi muavenet ihzâr etmek sûretiyle …

Ocak, 2018

Ekim, 2017

 • 13 Ekim

  Kürt Tarihçi Hayatını Kaybetti

  Kürt tarihçi ve coğrafya bilimcisi Kerim Zend, hayata veda etti. 93 yaşında Kerim Zend‘in, bugün Süleymaniye’deki evinde hayatını kaybetti belirtildi. 1924‘te Süleymaniye’nin Melkendi Mahallesi’+nde dünyaya gelen Zend, ilk okulu Süleymaniye’de okudu. 1944’te Bağdat’ta Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Kürt tarihçi, 1946’da kurulan Mahabad Kürdistan Cumhuriyetiiçin mücadele verdi. Daha sonra Mele Mustafa …