Malper / Tarih

Tarih

Osmanlı’yı kim, nerede sattı?-4

400 yıldan fazla Avusturya İmparatorluğu’nun hâkimiyetinden kurtulup 28 Ekim 1918’de nihayet bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşan Çekler, Slovaklar, Yahudiler ve Çeklerin Südetalmanları Çekoslovakya Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan etmiş ve hemen 5 ay sonra daha kuruluş sancıları içinde olan yeni bir ülkenin, tarihteki ilk Dışişleri Bakanı Edwar Benes mart ayının sonunda İstanbul’a yani Osmanlı …

Behtir »

Osmanlı’yı kim, nerede sattı?-3

özüm ona Türk akademisyenlerin dikkatine !   Mustafa Kemal üzerine yazdığım son iki yazı nedeniyle saldırıya uğradım. Facebook, İnstagram, Twiter ve e-mailde saldırılara ,eş müzisyenlik yapan, bir de sözüm ona Türk akademisyenleri; olayı bilmediğimi, Mustafa Kemal’in Karlsbad ziyareti sürecini tanımam için “Atatürk’ün günlüklerini” ve Nurer Uğurlu’nun başkanlığı altında yazılmış “Mustafa …

Behtir »

Osmanlı’yı kim, nerede sattı?- 2

Karlsbad’tan Atatürk ve Nazım geçti Atatürk’ün gizlenen Karlsbad seyahatinin açığa çıkması için onlarca yıl mücadele verdim. Bu uğraşım Karlsbad Belediyesi’nin tabelayı yenileyip, Hotelin yeni sahibinin  Atatürk’ün kaldığı bölümü halka açık bir hale getirimesine  kadar sürdü. Ben bunları yapıp olayı açığa çıkarınca, ne ilginçtir ki Türkiye’de “Atatürk’ün günlükleri”, sipariş üzerine de …

Behtir »

Osmanlı’yı kim, nerede sattı?-1

30 yıldır Osmanlı’nın nerede, nasıl satıldığı üzerine sayısız makale yazdım, tarihçilerle televizyon tartışmalarına katıldım, tarihle sorumlu devlet kurumlarını hatta Çek Belediyesini tabelayı yenilemeri için  uyarıp durdum, ama bu arada bu konuyu Türkçe’de  yazmadığımı sonradan idrak ettim. Yıl 1972 ve ben Avrupa’nın en ünlü bir kültür kasabası olan Marienbad’ta bulunuyordum. Goethe’nin …

Behtir »

Seyid Rıza, Dersim ve iki mektup

Seyid Rıza’nın Alevi Kürtler için bir inanç önderi ve sosyolojik karşılığı olan bir aşiret reisi olduğu su götürmez bir gerçek. Aynı şekilde mektuplara bakıldığında Seyid Rıza’nın dönemin Kürt siyasasının da bir aktörü olarak konuştuğu anlaşılabiliyor. Osmanlılar, merkezileştirme politikaları kapsamında Kürdistan’daki mirlikleri birer birer ortadan kaldırırken, yüzyıllardır Kürt mirleri nezdinde biriken …

Behtir »

Türk ve Kürd Meselesi

Bir Mülakat Münasebetiyle Ben ilk başta Efham gazetesi sahiplerine teşekkür etmeyi bir milli vecibe olarak sayıyorum…. İşte Efham gazetesinin “bu mevzu ile cviddi surette meşgul olmayı programına dahil eylemiş” bulunması, beni cidden arzı minnetarlığa sevkediyor. Şunu temenni ederim ki Türk ve Kürd siyasi meselesiylwe uğraşırken muhterem Efham; insaniyet ve selamet namına olsun Kürdün maruz …

Behtir »

1914 Tarihli Bitlis İsyanının Osmanlı Arşiv Belgelerindeki Yansımaları – Cezalar, Mükâfatlar

1914 yılının ilk aylarında İttihat ve Terakki yönetimine karşı Bitlis’te bir isyan meydana gelmişti. Ayaklanmanın liderleri, Hizan bölgesinin tanınmış dini şahsiyetleri olan Molla Selim, Seyyid Ali ve Şeyh Şahabeddin idi. Bölgede, halktan ve ulemadan ciddi bir destek görmeyen isyan fazla uzun sürmeden bastırılmış ve failleri hakkında resmi işlem yapılmıştır. Osmanlı …

Behtir »

KİLİS’TEN LÜBNAN’A: CANPOLAT KÜRDLERİ!!!

Newroz.Com yayın faaliyetine başladığı andan itibaren   Kürdistandaki günlük siyasal   gelişmeleri yanında   Kürdistan tarihine ve Kürd edebiyatına da büyük bir önem verdi. Bu gerçekliği yerinde tespit etmek için Newroz.Com’un arşivine bakmak yeterli olacaktır.   Son dönemlerde   Newroz.Com’un bazı yazarları Ortadoğu Kürdlerini mercek altına almaya çalıştılar.   Bu girişim,   bir başlangıç olarak   kabul …

Behtir »

Dersimli Kürd kızı Emê ve Harput Misyoner Okulu

Bu çeviri, Harput Amerikan İlahiyat Okulu’nda 1857 – 1893 yılları arasında idarecilik yapmış, Amerikalı misyoner çift Bay ve Bayan Crosby H. Wheeler’ların ’Misyoner Bahçemizden bir buket’ adlı 1876 yılında yayımladıkları kitaptaki Kürd kızı Emê bölümünü kapsamaktadır. Bay Wheeler aynı zamanda 1878 tarihinde kurulan Harput Amerikan Koleji’nin (Fırat Koleji) kurucusudur. Gerçekte …

Behtir »

1888 Tarihli Türkçe Dünyalar Sözlüğü Kamusu’l Alam’daki Kürdistan Tanımı

Asya-yi Garbi’de kısm-ı azamı Memalik-i Osmaniyye’de ve bir kısmı İran’a tabi büyük bir memleket olub, ekseriyet üzere ahalisi bulunan Kürd kavminin ismiyle tesmiye olunmuşdur.   Kürdistan Asya-yi Garbi’de kısm-ı azamı Memalik-i Osmaniyye’de ve bir kısmı İran’a tabi büyük bir memleket olub, ekseriyet üzere ahalisi bulunan Kürd kavminin ismiyle tesmiye olunmuşdur. …

Behtir »