Malper / Forum (Pel 2)

Forum

Aralık, 2015

  • 14 Aralık

    Kürtler – 2 – Yunus Kuşan

    SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRTLER Kürtler’in diğer halklarla olan ilişki ve birliktelikleri kısa sürmesine rağmen – gariptir ki – Türk halkıyla olan ilişki ve birlikteliği bugüne kadar süregelmiştir. Kürtler, özellikle 1071 Malazgirt Savaşı’nda Selçuklular’a olan büyük desteğiyle ismini daha iyi duyurmuşlardır.Alparslan’ın – Kürtler’in desteğiyle – elde ettiği bu zaferle, Anadolu …

  • 10 Aralık

    Kürtler – 1 – Yunus Kuşan

    Bir toplum düşünün ki, ezilmiş, ötekileştirilmiş ve katledilmişliği ile – yüzyıllardır – “mazlumlar” listesindeki yerini hep korumuş olsun. Ve dünya kamuoyu tarafından her zaman bu özellikleriyle bilinip tanınıversin. Bir toplum düşünün ki, dili ve ırkı yok ediliversin. Bir toplum düşünün ki, var olmalarına olan tahammülsüzlük – yaşamış oldukları – şehir …