Malper / Alıntı Yazılar

Alıntı Yazılar

ÇERMİK BEYLERİ II: YÖNETİM ŞEKLİ “Yurtluk-Ocaklık”

Çaldıran’dan sonra Ekrâd (Kürt) Beyleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan anlaşmaya göre, bu beyler Osmanlı İmparatorluğuna bağımlılığını kabul etmiş, Osmanlı İmparatorluğu da Ekrâd beylerine bulundukları bölgelerin yönetimini iade etmiştir. Dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bu sancaklar, Osmanlı ile Ekrâd beyleri arasında yapılan bu anlaşma gereğince müteffik oldukları için diğer Osmanlı …

Behtir »

Ermeniler, Kürdler, Azeriler

Kürdistan denince genel olarak dört parça Kürdistan anlaşılır. Türkiye’deki, Irak’daki, İran’daki, Suriye’deki Kürdistan parçaları. Kürdistan’ın bir kesiminin de Kafkasya’da olduğu yakından bilinmektedir. Hejarê Şamil, yıllar önce yayımladığı kitaplarda bu durumu vurgulamıştı. Diaspora Kürtleri, Sovyet Kürtleri Hakkında, Tarihi ve Güncel İnceleme (Peri Yayınları, İstanbul 2005) Azarbaycan Kürtleri (Peri Yayınları İstanbul, 2007) kitapları bu bakımdan …

Behtir »

Kurdîyê Bidlîsî Kimdi?

1918-1919 yılarında Kürt basınında yazılarına rastladığımız Kurdîyê Bidlîsî kimdi? Onun yazılarına ilk kez Jîn dergisinde rastlarız. Bu derginin şu sayılarında: 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Kürtler ve Kürtçe hakkında yazılan bu yazılardan 16. sayıdaki Kürtçe, diğerleri Türkçedir. Jîn dergisinin 25 sayısını Latin harflerine …

Behtir »

ÇERMİK BEYLERİ-I: TANZİMAT’A KADAR ÇERMİK BEYLERİ

Araştırma yazısı: Kenan Esmer ÖNSÖZ Çermik Beyleri, Çermik tarihinin araştırılmamış önemli bir sayfasını teşkil eder. Çünkü bu beyler, 11. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Çermik’te hüküm sürmüşlerdir. Hatta Osmanlı’dan daha önce bu topraklara gelip hüküm sürdüklerini söyleyebiliriz. Çermik Beyleri‘nin bundan yüzyıllar önce yaptırdıkları mimari eserler halen Çermik’te ayaktadır. Ulu Cami’nin bitişiğindeki …

Behtir »

Geleneksel Kürt Mezar Taşları – Filîtê Quto Örneği

Hançer, Kürtler arasında sıklıkla kullanılan ve taşınan bıçak çeşididir. Kürt erkekleri 1900’lerin başlarına kadar hançerleri günlük hayatında taşımış ve kullanmıştır. Hançer taşıma kültürü oldukça eskilere dayanmaktadır.   Kürtlerin mezar taşlarına veya evlerin girişine güneş motiflerini eklemesi Mitraism (Kürtlerin Güneş Tanrıçası) dinine dayanır. ”Roj” Kürtçe Gün ve Güneş’tir. Kürt kültürü için …

Behtir »

Prof. Dr. Ludwig Paul: Zazalar Kürd, Zazakî Kürdî Bir Dildir

Ludwig Paul, Zazaların Kürd olduğunu ve Zazakînin Kürdî bir “dil” olduğunu, her dil bir millettir teorisinin doğru olmadığını, bir milletin birçok dilinin olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Ludwig Paul, Almanya’da, Hamburg Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir, İranologdur. Kürtçe üzerine çalışmaları, yazıları vardır. Daha önce yazılarını, röportajlarını okumuştum. Geçen yaz, iki gün arka arkaya …

Behtir »

Kolonize edilmiş bir alanı araştırmak… Alman Oryantalist Çalışmalarında “Zazalar”

Zazalara ilişkin araştırma alanı yaklaşık iki yüz yıldır özellikle oryantalistler, Kemalistler ve Batılı araştırmacılar tarafından kolonize edilmiştir. Bu kapsamda üretilen bilgilerle bugün Zazalar üzerine yapılan araştırmalarda temel kaynak olarak kullanılmaktadır. Üretilen bilginin siyasal doğası bilginin kullanımına ilişkin ciddi uyarılar barındırmaktadır. Buna karşın araştırmacılar söz konusu bilgiyi bilimsel bilgi olarak kullanmaktadır. …

Behtir »

Kafkasya Ne Azerî’dir Ne Ermenî; Kafkasya Kürt’tür ve Kürt Topraklarıdır

Kafkasya toprakları ısınıyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaş kapıda. Yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı haberleri düşüyor ve ölümler var. Gündemi takip ederken, beni üzüntüye garkeden iki husus var: Birincisi; yaşanan çatışmaların ve ölümlerin kendisi elbette. İki taraftan da sivil / asker insanlar ölüyor ve sıcak çatışmalar yaşanıyor. Savaşın zaten kendisi …

Behtir »

“Kafkasya’da Ermenilerin Kürt Soykırımı”

Harvard Üniversitesi Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Kürsüsü’nden Mehrdad R. Izady’ın  “Kafkasya’da Ermenilerin Kürt Soykırımı” başlıklı makalesini dikkatlerinize sunuyorum. Çeviri için Köroğlu Karaaslan’a teşekkürler… 1998, daha önce soykırım kurbanı olmuş Ermenilerin işlediği bir suçun, bir başka deyişle Ermenilerin Kafkasya’da Kürtlere karşı yaptıkları soykırımın altıncı yıl dönümüdür. Ermeniler katliam ve yıkıma giriştiler; …

Behtir »

‘Kızıl Kürdistan’ hakkında bilinmeyen bazı meseleler

Genel anlamda Kürdistan denilen bütünsel coğrafyayı yalnız Lozan’la değil, biraz da Kurdistana Sor’un lağvedilmesi ile kaybettik. Eğer yaşasaydı, Kızıl Kürdistan olayının Kürd halkının kaderinde oynayabileceği muazzam rolün muhasebesini yaparım hep… Kurdistana Sor’un iptalinin en vahim sonucu ise en az yarım milyon etnik Kürdün soy kökünden kopması, koparılması olmuştur.   Sınırların …

Behtir »