Malper / Alıntı Yazılar

Alıntı Yazılar

Şeyh Said İsyanı’nda Çermik – II: Çermik’te ne oldu?

Araştırma yazı: Kenan Esmer Piran’da patlak veren olaydan sonra Şeyh Said, bütün bölgelere haberciler ile mektup yollar. Mektubunda kendisine destek olmalarını ister. Bu haberci yani mektup Çermik’e de gelir. “Şeyh Said, Çermik’te sözü geçen ailelere, İzoli Aşireti ağalarından Hıdır Efendi’ye ve güçlü Seyfullah Bey’e ‘Çermik kaymakamlığını teslim alın biz geliyoruz’ …

Behtir »

Osmanlı’yı kim, nerede sattı?-5

Mustafa Kemal Paşa’nın, 1918 temmuzunda, yani Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı döneminde cephede savaşmak yerine, “kitap okumak, çamur banyosu yapmak, lisan öğrenmek ve düşünmek için” geldiği, dünyaca ünlü kaplıca kenti, Çekya’nın bir kentiydi. Avusturya İmparatorluğu kökten çökmüştü! Peki, Çekya ve Slovakya’da hâkim güç kimdi? Kuşkusuz bu sorunun cevabı, asıl konumuzla …

Behtir »

‘Bitlis ‘ Kürdlerin tarihteki Buhara ve Semerkant’ı

16. ve 18. yüzyıl arasında Bitlis’in ilim irfan merkezleri olan medreseleri, aynı dönemde büyük bir şatafata sahip olan Semerkant ve Buhara ile yarışıyordu. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu kadim şehirlerin adlarını, kimimiz onların İpek Yolu üzerinde bulunmalarından, kimimiz de Timurlenk, Ömer Hayyam, İbni Sina veya İmam El-Buhari gibi …

Behtir »

Mem û Zin/Memê Alan

Bir çoğumuz Memê Alan ile Mem u Zin destanını aynı biliriz. Yada bir çoğumuz Ehmedê Xani’nin yazdığı Mem u Zin’i bilmemize rağmen Memê Alan’dan bihaberiz. Ehmedê Xani 1695 yılında Mem u Zin destanını kaleme alırken yüzyıllardan beri Kürd toplumu içerisinde ağızdan ağıza aktarılarak o günlere ulaşan sözlü Memê Alan destanından …

Behtir »

Seyid Rıza, Dersim ve iki mektup

Seyid Rıza’nın Alevi Kürtler için bir inanç önderi ve sosyolojik karşılığı olan bir aşiret reisi olduğu su götürmez bir gerçek. Aynı şekilde mektuplara bakıldığında Seyid Rıza’nın dönemin Kürt siyasasının da bir aktörü olarak konuştuğu anlaşılabiliyor. Osmanlılar, merkezileştirme politikaları kapsamında Kürdistan’daki mirlikleri birer birer ortadan kaldırırken, yüzyıllardır Kürt mirleri nezdinde biriken …

Behtir »

Selahaddin Eyyubi’nin kendi kaleminden Kürdler ve hayatı

İskenderiye Kütüphanesinde bulunan Selahattin Eyyubi’nin el yazması günlüğü, Fransız kadın yazar Genevieve Chauvel tarafından romanlaştırılmış. Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarı. Kudüs’ü HIITIN SAVAŞINDA Haçlılardan alarak (2 Ekim 1187) kentte 88 yıl süren Frank işgaline son vermiş, Hıristiyanların misilleme olarak düzenledikleri III. Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getirmiş, …

Behtir »

Yazılı Kürt edebiyatının zenginliği üzerine

Son günlerde birkaç kitap ve yazıda konu uzmanı olmayanların “Yazılı Kürt edebiyatının zayıf ve ya yok denecek kadar az olduğu” şeklindeki iddialarıyla karşılaştım. Bunun üzerine bu alanda çalışan biri olarak bilim ve gerçeğe saygı adına bu konudaki literatürü yazmak istedim. M.Ö.3000’li yıllarda yazının medeniyet coğrafyamız içinde yer alan Mezopotamya’da icadıyla …

Behtir »

KAFKASYA’DAN MUŞA(KÜRT YÖRESİNE) GÖÇLER VE GÖÇMENLERİN İSKÂNI (1856-1905)

Muş yöresine Kafkasları getirip Kürtleri Türkleştirme projesine bir örnek aşağıdaki yazı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ(SUTAD, Bahar 2018; (43): 437-458 E-ISSN: 2458-9071)nden alınmıştır ÖZET Kırım Savaşı’nda mağlup olan Rusya, Kafkas halklarının kendisine gerekli desteği vermediği gerekçesiyle bölge halkına yönelik baskı, şiddet ve asimilasyon politikaları yürütmeye başladı. Rusya’nın uyguladığı bu politikalar …

Behtir »

Kürt ihanet tarihi! Muşlu Kürt başçavuşun anıları kitaplaştırılıyor

Kürt isyanlarını bastıran birliklerde görev alan Şerif Aslan’ın anıları oğlu Erkan Aslan tarafından kitaplaştırılıyor. Emekli öğretmen Erkan Aslan, Kürt isyanlarını bastıran askeri birliklerde görev yapan babası Şerif Aslan’ın anılarını derledi. Anılarda, Ağrı ve Şeyh Sait isyanları ağırlıklı yer tutuyor. Ağrı ve Şeyh Sait isyanlarını bastıran askeri birlikte görev yapan Muşlu …

Behtir »

TÜRKÇE DIŞINDAKİ DİLLERE KARŞI,143 YILDIR, PLANLI BİR SAVAŞ DEVAM EDİYOR!

Başta Kürd Aydını Hacı Qadirî Koyî ve sonra da onun öğrencisi olan Mîr Celaddet Ali Bedirxan, sıklıkla “Kürd diline karşı bir savaş sürdürülüyor!” olduğundan bahis ederek; “Bu dil savaşında başarılı olabilmenin tek yolunun, Kürdçe konuşmak ve yazmak olduğunu!” dillendirirler. Hatta Hacı Qadirî Koyî bir şiirinde; “Kürdçe konuşmayan Kürd’ün, anne ve …

Behtir »