Pazar , Şubat 28 2021

Tag Archives: zano

Esfendîyar û Rostem(1) – Bi Zazakî

Goştasb bîyo kal. Roj bi roj ey ra aseno ke padîşayeya ci dest ra şina. Kes o nêwetano rîye ey de eşkera vajo labelê a kişt na kişt miyanê millete de vato-vatoyên o doş beno. “Padîşa ewro esto meşte çîn o, eceb kam do Padîşa bo?” Di lajê Goştasbî estê, Paşhten û Esfendîyar. Paşhten diwês serre yo. Porê ci dergeyda …

Read More »