Duşem , Kewçêr 15 2018
Malper / Zaravayê Zazakî / Nameyê Dewanê Çewlîgî

Nameyê Dewanê Çewlîgî

 ji kirdki.com hatiye vergirtin
Bingöl ili Bacarê Çolîg /
Bacarê Çewlîg
Bingöl Merkez Cebaxçûr
Ağaçeli Perxûngoka Cêrîn Ilıcalar Hamaman / Hamûmûn /
Germaw
Ağaçyolu Iskenderan / Îskenderûn İçpınar Fexran / Fexrûn
Akdurmuş Guldar İncesu Derênazîk
Alibir Elbêr / Beron Kardeşler Nebîyan / Nebîyûn
Alıncık Dugernan Kartal Sîrin
Altınışık Binî Zîyar / Gov Kılçadır Madragê Lotan /
Madragê Luatûn
Ardıçtepe Kemalan / Nehman Kıltepe Gozêrek / Guwazerek
Aşaği Akpınar Wisifan Kırkağıl Ermtax
Aşağıköy Dewa Cêrîn Kiran Kiran / Kirûn
Arıcılar Şox Köklü Tuyêrek
Alatepe Arçûg / Arçûk Kumgeçit Kurik
Balpınar Metan / Matûn / Mêtûn Kurtuluş Derê Silî
Bilaloğlu Mendo Kuruca Xezik
Balıklıçay Masala Kurudere Dero Ziwa / Zuwa
Büyük Tekören Takoranê Cêrîn /Takerûno Cêrîn Kuşburnu Xeyd / Serê Xeyd
Kalan / Kalûn
Bahçeli Mirrî / Mîrîl Kuşkondu Gêylanê Xelîl /
Geylûnê Xelîl
Çavuşlar Perxûngoka Corîn / Parmûk Küçük Tekören Takoranê Nequrin /
Takerûno Nequrin
Çayağzı Fekçunit Oğuldere Bûban / Bûbûn
Çayboyu Xeyd Olukpınar Çoleg / Çuêleg
Çeltiksuyu Qadimadrag Ormanardı Dodan / Duedûn
Çevrimpınar Goriz / Hebsor Ortaçanak Kanyan / Kûnyûn
Çiçekdere Gilbê Ortaköy Dewa Mîyanîn /
Dewa Mîyûnin
Çiçekyayla Vilware Sancak Xoşkar
Çimenli Lek Sancaklı Olûn
Çiriş Çîrîs Sarıçiçek Tarbasan / Tirbasûn
Çobantaşı Sêxi / Sîxi Sarıgümüş Sîmsorê Sencaqî /
Sîmsorê Xerbî
Çukurca Kortdew / Kuertdew Sudüğünü Şîrnan / Şîrnûn
/ Gêylanê Ebbas
Dallıtepe Talbasmurik Suvaran Suwaran / Suwarûn
Dikköyü Dik Sütgölü Zax
Dikme Kurr Şaban Şaban / Şabûn
Direkli Çekan / Çekûn Tepebaşı Mezrayê Bir / Mazrê Bir
Dişbudak Vindêrin Topalan Topalan / Tuapalûn
Düzyayla Gewran / Gowrûn Uğurova Hişkdar / Wişkdar
Ekinyolu Sîmsor Uzundere Belluzer
Erentepe Şîneg / Şînek / Şînig Uzunsavat Uzunsavat
Elmalı Armelan / Armelûn Üçyaka Az
Garip Xerîb Yamaç Musîyan / Musîyûn
Gökçekanat Qerwelanê Cêrîn/
Qerwelûnê Cêrîn
Yaygınçayır Kanax / Kemax
Gökçeli Talware Yazgülü Qerwelanê Corîn / Qerwelûn Corî
Gökdere Mîyalan / Mîyalûn Yelesen Korman / Kuermûn
Göltepesi Çan / Çûn Yenibaşlar Elekrag
Gözeler Xiraba Yeniköy Çilkanî / Çilkûnî
Gözer Şênig Yeşilköy Alzan / Alzûn
Gümüşlü Têyrek Yeşilova Xilbizan / Xilbizûn
Güngören Mezracux Yolçatı Şarge
Gürpınar Lotan / Luatûn Yukarı Akpınar Sipênî
Güveçli Sînê Welan / Sînê Welûn Yumaklı Pakunî
Haziran Hezêran / Hezêrûn
Adaklı Azapêrt
Akbinek Axbînek Erbaşlar Çêrmeyê Karêrî
Aktaş Kevîrê Sipî Erler Kurdan
Altınevler Şîrnan / Şîrnûn
Şîrînan
Gökçeli Xorxor
Aysaklı Înaq Hasbağlar Karmuruna Jorîn /
Qamrutê Jorîn
Ayvadüzü Elakîlîs / Elakîlîse Kabaçalı Pîrcan
Bağlarpınarı Temiran Kamışgölü Tumik
Boyalı Holan Karaçubuk Dimlag / Dimlek
Cevizli Perteg / Pertek Kaynakdüzü Simxaç
Çamlıca Xirçik / Hirçik Kırkpınar Xarik / Harik / Arîg
Çatma Çetme / Çatma Kozlu / Korlu Şêxan / Kozlu
Çatmaoluk Sêvkar Kuşçimeni Karmuruna Jêrîn /
Qamrutê Jêrîn
Çevreli Balucan / Cunan Mercan Mircanan / Mercan
Doğankaya / Dalkaya Aznafêr / Aznafer Maltepe Karêr
Doluçay Saxyan Sarıdibek Korkan
Dolutekne Yekmal Sütlüce Darebî / Darabî
Elmaağaç Maskanê Karêrî /
Maskan
Topağaçlar Tizmorî / Tizmarîl
Elmadüzü Ferês Yel değirmeni Zermek / Zêrmek
Genç Dara Hênî / Darêyenî
Akçayurt Dêrnan / Dêrnûn Güzeldere Gaz
Aktoprak Villik Harmancık Rizvan / Rizwan / Rizvûn
Alladdin Aldan / Aldûn Karcı Xêyd
Ardıçdibi Arkel / Arkêl Kavaklı Xiraba
Bahçebaşı Zimag Keklikdere Parçûnç / Parçanc
Balgöze Aşkasor / Şîn Kepçeli Girnos
Bayırlı Canut / Mezraşahan /
Mezraya Solaxan
Koçsırtı Seyfan / Seyfûn / Sêfan
Binekli Xilbaşan / Xilbaşûn /
Hêgayê Dereyî
Meşedalı Modan / Muedûn
Bulgurluk Mistan / Mistûn Mollaibrahim Îbreyiman / Îbreyîmûn /
Birahîman
Büyükçağ Murtezan / Murtezûn Pınaraltı Şêxan / Şêxûn
Çamlıyurt Xodan / Xuedûn / Xwedan Sağgöze Tavsalayê Rîzî / Rîz
Çanakçı Cansor / Cûnsor / Canser Sarıbudak Melekan / Melekûn
Çaybaşı Royê Melekan / Royê Melekûn Sarısaman Tarçûr
Çaytepe Valêr / Valêre Sarmakaya Guleyan / Guleyûn
Çevirme Ûlyan / Ulyûn / Dewê Corî Servi Sîwan / Sîwûn /
Serbê / Sîrbey
Çobançeşmesi Dêrê / Dêre Sırmalıoya Evdalan / Evdalûn
Dedebağı Şaîsmalan / Şaîsmalûn Soğukpınar Vartax
Dereköy Bazan / Bazen / Bazûn Söğütlü Valêr
Dikpınar Hajan / Hajûn Sürekli Bog / Bueg / Dîyarê Bogî
Dilektaşı Muradan / Muradûn Şehitköy Mexsan / Mexsûn / Kurnê
Direkli Wişkçûr / Wişkçir Şehittepe Hajan / Hajiyan / Hajûn
Doğanca Çimêhênî / Çimeyê Hênî Tarlabaşı Rotcan / Derê Nihûn /
Derê Nihan
Doğanevler Şêrnan / Şêrnûn/
Şîrnan / Şîrnûn
Üçgül Hesenan / Şeran / Şêrûn
Doğanlı Kelxase / Kelaxsi Yağızca Şemsan / Şemsûn
Doludere Tînîk Yatansöğüt Fetrakom / Fatrakûm
Döşekkaya Mehmudan / Mehmûdûn Yaydere Şelê Heydan / Şêl Heydûn
Elmagünü Memedan / Memedûn /
Momedan
Yayla Warêmerg
Ericek Hevsor / Hopsor / Hemsûr Yazılı Sayêr
Eskibağ Xoynan / Xueynûn / Xwênan Yazkonağı Şatos
Gerçekli Xeylanê Sîwanî/ Xeylûn Sîwûn Yelkaya Mîyalan / Mîyalûn / Gulikan
Geyikdere Azgilêr Yeniçevre Xalwelîyan / Xalwelîyûn
Gönülaçan Xidan / Haydan / Haydûn Yenisu Nederan / Nederûn / Canok
Gözertepe Awnêk / Awneke / Ownêk Yeniyazı Botan / Botîyûn
Gözütok Xut Yiğitbaşı Vazenan / Vazenûn
Günkondu Qasan / Qasûn / Xasan / Kasan Yolaçtı Bilokan / Bilokûn / Billuwan
Karlıova Kanîreş
Aşağı Yağmurlu Sêvika Jêrîn Kaynarpınar Lîçik
Bağlıisa Baxlu Kazanlı Qezenî
Bahçe Bexçe Kıraçtepe Çewlîga Şeman
Boncukgöze Boran Kızılağaç Qizilaxaç
Çatak Çeteq Kızılçubuk Qizilçubuq / Qizilçibux
Çiftlik Çîftlig Kümbet Kumet
Çilligöl Çilgol Mollaşakir Botan / Bosan
Çukurtepe Hunyan Ortaköy Wertekoy / Ortakoy
Derinçay Xelifan Sakaören Seqawelan
Devecik Kurik Sarıkuşak Şarûk / Şarûg / Şoruq
Dörtyol Qirtuzî / Çeteq Serpmekaya Elpîran
Geçitli Geylan / Geylûn Soğukpınar Gamêşan
Göynük Oxnût / Êxnût Suçatı Keran / Gerran
Hacılar Heciyan / Heciyûn Sudurağı Ezîzan
Harmantepe Navrî / Navro Taşlıçay Çirik / Cirrik
Hasanova Hesnawe Toklular Toxlîyan
Ilıpınar Çerme Tuzluca Sorika Jorîn / Şorika Jorîn
Kalencik Qalencik / Qalencûx Viranşehir Weranşehr / Weranşar
Kantarkaya Sorika Jêrîn / Şorika Jêrîn Yeniköy Ava Huran
Karabalçık Qerebalçiq Yiğitler Saxnîs
Kargapazarı Qerxabazar Yoncalık Oncelix
Karlıca Qirmoçek Yorgançayır Qere Hemzan
Kaşıkçı Qaşikçi / Qaşuxçî Yukarıyağmurlu Sêvika Jorîn
Kaynak Ceban / Cewan
Kiğı Gêxî
Açıkgüney Sîvgelik / Sivgêlik / Sêvgelik Eskikavak Arêk / Arêg
Ağaçöven Gomakoçan / Goma Hoxas Eşme Siwarîç / Suwarîç
Alagöz Alagoz Güneyağıl Cobir / Cîbir Cibur
Aşağı Serinyer Xajixa Jêrîn / Qajika Suflan İlbeyi Elbeg / Elbeyî / Îlbeg
Baklalı Êmzug / Unguzug / Unguzek Kadıköy Qadikoy / Qazîkoy
Bilice Bilêce Kutluca Xoştûr / Hocatur / Xaçatur
Çanakçı Çanaxçî / Çenexçî / Kaşmûr Nacaklı Avtinik / Avtînîk / Avtînîg
Çiçektepe Avang / Avank / Apvank Ölmez Olmez / Olmer
Çomak Çomag Sabırtaşı Xorxor / Xaror / Xarûr
Dallıca Oxas / Xogas / Hoxas Sırmaçek Kejîkan / Qejikan / Gijikan
Darköprü Xûrs Tekbaş Dizvaz
Demirdöş Tîrkan / Tirkan Topraklık Hequstun
Demirkanat Uzunmasat / Aqan Yazgünü Xûpûs / Xûbs / Xûpis
Duranlar Axbizut Yukarı Serinyer Xajixa Jorîn / Qajika Ulyan
Solhan  Bongilan
Arıkonak Girwas / Girvas Hazarşah Hezarşa
Aslanbeyli Kameran / Qemerûn İnandık Serêla / Hovît
Asmakaya Perxo Kaleköy Qale
Bozkanat Dornî / Dornê / Duerni Kırık Qirik
Demirkapı Xwercûran Murat Nurek / Noreg/ Norik
Dilektepe Serban / Serbûn Mutluca Melekan / Melekûn
Doğuyeli Kafik / Tutel / Tutêl / Urel Oymapınar Arzeng / Arzengê / Arzînk
Düzağaç Dijnik Sükyan Sukyan / Sukyûn
Elbaşı Qasiman / Qasimûn Sülünkaş Emeran / Omeran
Elmasırtı Poxê / Poxik / Puexê Şimşirpınar Xeleban / Xelebûn
Eşmetaş Vesmerg / Wesmerg Tarhan Badînan / Badînûn
Gelintepe Kexmut / Kanmat Yenibaşak Arçên / Ardûşên
Gençtavus Tavs Yenidal Çirikê Wankan /
Çirikê Vonkon
Göksu Mezrayê Şadan /
Mezrayê Şadûn
Yiğitharmanı Xirbizan / Xirbizûn
Yayladere  Xolxol
Alınyazı Xozavît Günlük Anzevîk / Anzêving
Aydınlar Çûx / Cug Haktanır Hop / Xop
Batıayaz Muran / Murûn Kalkanlı Pargasûr / Pargesor
Bilekkaya Hergep / Hergeş Gökçedal Deştîl / Deşt
Boğazköy Aşuran / Aşûran Kır Qir
Çalıkağıl Maskanê Herdîf / Herdîf Korlu Şêxan / Şixan
Çatalkaya Kumik / Girmek / Gimek Sarıtosun Conag / Coneg / Conek
Çayağzı Zîmtek / Zimtêg / Zimtek Sürmelikoç Çemê Zêynê
Dalbasan Seter Yavuztaş Tari / Tarî / Tarû
Doğucak Çîkan / Çikan Yaylabağ Axdat
Güneşlik Heftarîç / Avtarîç Zeynelli Zeynan / Zêynan
Yedisu Çêrme
Akımlı Dînik Kabayel Pêm
Ayanoğlu Amarîç / Amarc Karapolat Qerepolat
Dinarbey Dînarbeg Kaşıklı Muşaxî / Muşaxan
Elmalı Armeli Şenköy Şên
Eskibalta Ximsor Yağmurpınar Angêx / Angix
Gelinpertek Gelînpertek / Perteg / Pertek Yeşilgöz Moz / Mozan
Güzgülü Arnos / Arnês / Arnîs
Ehmedê Dirihî
06.10.2013

Hûn dikarin van nivîsan jî bixwînin.

Hey Feleka Bêbext! Ti Zê Destarî Gêrena, Erjîyayê Şarê Ma Tehnena

Azijî eslê xo yew lingê eşîrê Suweydîyan ê. Nizdîyê çar sê serrî cuwa ver mintiqayê …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir