Pazartesi , Nisan 19 2021

Mewluda Kurdî (Kurdî-Tirkî )-Vîdeo

Hinek Beşên Mewlûda Mele Huseynê Bateyî ya zayînî 1470’yan nivîsîyî,
Mele Huseynê Bateyînin miladi 1470 yılında yazmış olduğu Kürtçe Mevlitten birkaç bölüm

Hemdê bê hed bo xwedayê alemîn
Ew xwedayê daye me dînê mûbîn

 

Hadsiz hamdler Alemlerin Rabbine

O Allah ki, bize apaçık bir din verdi.

Em kirine ûmmeta xeyr-ûl beşer
Tabi’ê wî muqtedayê namuwer

 

Bizleri, insanların en hayırlısının ümmeti yaptı

O’na tabi olan sönmeyen nura kavuşur

Ew xwedayê malikê mûlkê azîm
Daye me mîrasa Qur’anâ kerîm

 

O Allah ki, şu yüce mülkün sahibi

Bize şu kerim Kur’an’ı mîras verdi

Dînê me kir kamîl û ni’met temam
Yanî daye me Ehmed û dar-ûs selam

 

Dinimizi kamil eyledi ve nimetini tamamladı

Yani, bize Ahmed’i ve dar-us selamı verdi.
Ew xwedayê bê nazîr û zûlccelâl
Bê mîsal û bê heval û bê zewal

 

O Allah ki, benzersiz ve yücelerin en yücesi

Ve misalsiz, dengsiz, ortaksız ve kusursuz

Raziqê bê dest û pa û mar û mûr
Alîmê sirra ne gotî der sudûr

 

Rızık verenidir Allah, elsiz ayaksız yılan ve böceklerin

Alimlerin göğsüne sırları veren yine odur

 

Hêvîdar in em ji te, Şahê Kerîm,
Îhdîna, ya Reb, sîratel musteqîm

Umutluyuz biz senden Şah-ı Kerim

Bizleri ulaştır Ya Rab! dosdoğru yola

Nê ji me sûc û xeta tên û sîtem
Lê ji te îhsan û xufran û kerem

 

Bizden her zaman suç, hata ve zulüm gelir

Fakat senden ihsan, affetme ve ikram gelir

Ya Reb, îmanê dixwazin em mudam

Jêrê alaya Muhemmed wesselam

 

Ya Rab! Biz her daim imanı isteriz

Muhammed aleyhi selamın bayrağı altında selamette olmayı de

Ger divêtin hûn ji narê bin necat
Bi ‘işq û şewqek hûn bibêjin esselat

 

Sizden kim ateşten kurtulmak istiyorsa

Aşkla ve şevkle SALAVATı söylesin

 

Selatullah Selamullah aleyke Ya Resulallah

Selatullah Selamullah aleyke Ya Hebiballah

Selatullah Selamullah aleyke Ya Nebiyallah

 

Her kesê guhdarê Mewlûda Nebî
Dergehê mîzgîniyan dê lê vebî

 

Her kim Peygamberin mevlidini dinlerse

Müjdelerin dergahı ona açılır

Gote wî Pêxemberê alî sifet:
Mewlûda min her kesê mezin biket

Yüce sıfat sahibi peygamber buyurdu ki:

Benim mevlidim  herkesi yüceltsin

Ez şefî’ê wî me roja mehşerê
Dê vexwet ew tasek ava kewserê.

 

(Peygamber) Ben mahşer gününde şefaatkar olacağım

(Dinleyenler) Onlar içecekler kevser suyundan bir tas

Serfê Mewlûda me yek derhem fer e
Hemberê yek guhê zêrê ehmer e

 

Bu mevlüdün sayfaları belki bir dirhem kadardır

Sevabı ahmer altınından bir dağ kadardır

Fî sebîl-îllah bi bexşî her feqîr
Qedrê Mewlûdê bizanin hûn kebîr

 

(Allah) Senin yolunda biz fakirlerin kusurlarını bağışla

Mevlidin kadrini bildiğimiz takdirde yüceliriz.

Hem ji bo Bekr û ‘Umer hat ev xeber
Hem ji ‘Usman û ‘Elî çêbûn eser

 

Bu haber hem Ebubekir ve Ömer için geldi

Hem kerametini Osman ve Ali gördü

Dîrhemek bêt serfê Mewlûda Nebî
Xêrekî mezin ji bo hasil dibî

 

Bir dirhem harcama yapsak mevlit için

Büyük bir hayra ulaşmış olur

Hem ji Şeyxan bû rîwayet ev xeber
Şeyxê kerxê fexrê razî ba dîger:

 

Hem şeyhlere bu haber rivayet olmuş

Şeyh-î Kerxî, Fexrî, Razî ve diğerlerine
Her kesê hazir bike ew yek te’am
Ba bixûr û şerbet û qedrek temam

 

Her kim hazırlarsa biraz yiyecek

Yiyip içilirse kadri daha da artar

Gazî ket îxwan û hilbitin çira
Bête xwendin Mewlûda xeyr-ûl wera

 

Çağırırsa kardeşlerini ve yakarsa çiraları

Ve okunursa hayır yağdıran mevlit

 

Her cihê lê bête xwendin rehmet lê
Dê Melek bibin tijî wê menzîlê (xaniyê)

 

Okunduğu yere rahmetler iner

Melekler o haneyi doldurur

Xaniyê lê bête xwendin ev sela
Dê bibîte ba’îsê def’a bela

Bu salavatların okunduğu handa

Tüm bela ve musibetler def olur

 

Pirr kesan dîtin keramet û eser
J’ xwendina Mewlûda Sultanê beşer

 

Çok kes gördü bundan keramet ve eserler

İnsanların en hayırlısının mevlidinin okunmasından

Her wekî hatiye gotin bê hîsab
Lê neşêm bêjim jî tetwîla Kîtab

 

Aynen böyle söylenmiş hesapsız kerameti

Söyleyemiyorum bu kitabın kelamını

Qedrê Mewlûdê nizanim bêjim ez
Li yek hişyar bin nebête cergebez

 

Mevlitin kıymetini bilmiyorum söylemesini ben

Ancak dikkatli olun ve edebe uyun

Ger divêtin hûn ji narê bin necat
Bi işq û şewqek hûn bibêjin esselat

 

Sizden kim ateşten kurtulmak istiyorsa

Aşkla ve şevkle SALAVATı söylesin

 

Selatullah Selamullah aleyke Ya Resulallah

Selatullah Selamullah aleyke Ya Hebiballah

Selatullah Selamullah aleyke Ya Nebiyallah

 

Cumle zeratê cihanda ev nida,
Kirine gazî pêkve gotin mer heba.

Cümle zerrat-ı cihân etti nidâ

Çağrışırlar dediler ki beraber merhabâ

 

Merheba ey sirî furqan (Quran) herheba,
Merheba ey dermanê derdan merheba.

 

Merhabâ ey sırr-ı furkân (Kur’an) merhabâ

Merhaba dertlerin dermanı merhaba

 

Merheba ey canê baqî merheba

Merheba ey ‘uşşaqê saqî merheba

 

Merhaba ey bakî can merhaba

Merhaba ey uşak-ı saki merhaba

 

Merheba ey alî siltan merheba

Merheba ey kanê îrfan merheba

 

Merhabâ ey yüce sultân merhabâ

Merhabâ ey irfan kaynağı merhabâ

 

Merheba ey şemsê taban merheba

Merheba ey canî canan merheba

 

Merhaba ey batmayan güneş merhaba

Merhabâ ey canlara can merhabâ

 

Merheba ey qurret-ûl aynî xelîl

Merheba ey xasê mehbûbê celîl

 

Merhabâ ey nûru râhman merhabâ

Merhabâ ey Hâlikın sevgilisi sen

 

 

Merheba ey rehmeten-lil-alemîn

Merheba ente şefî-ûl mûznîbîn

 

Merhabâ ey alemlere rahmet olan

Merhabâ sensin günahkarlara şefaatçı olan

 

Merheba ey afîtabê bê zewal

Merheba ey mahê tabê lâyezal

 

Merheba ey yok olmayan güneş merhaba

Merhaba ey batmayan ay merhaba

 

Merheba ey bûlbûlê baxê wîsal

Merheba ey eşînayê zûl-celal

 

Merhabâ ey cennet bağının bülbülü

Merhabâ ey âşinâ-yi Zülcelâl

 

Merheba ey nurî xurşîdê xweda

Merheba ey tû ji heq nabî cuda

 

Merhaba ey Hüda’nın güneşinin nuru merhaba

Merhaba ey haktan ayrılmayan merhaba

 

Merheba ey geşteyê behra heqîq

Merheba ey dîdeyê ehlê terîq

 

Merhaba ey hakikat denizin gemisi merhaba

Merhaba ey hakikat yolunun incisi merhaba

 

Merheba ey matlubê alem her tû yî

Merheba ewlâdê Haşîm her tû yî

 

Merhabâ ey cümlenin matlubu sen merhaba

Merhaba ey Haşim’in evladı olan merhaba

 

Merheba ey nura heq ra mazharî

Merheba ey ewlîyan ra serwerî

 

Merhaba ey Hakkın nurunun mazharı merhaba

Merhaba ey evliyaların serveri merhaba

 

Merheba hatî şivanê ûmmetê

Merheba hat bo me nura dewletê

 

 

 

Merhaba ey ümmetine çoban olan merhaba

Merhaba bize mülkün nuru olarak gelen merhaba

 

Merheba ey bedrê alem ya mûnîr

Merheba ey xelkê girtî destegîr

 

Merhabâ ey dünyayı aydınlatan ay merhaba

Merhaba ey düşkünlerin elinden tutan merhaba

 

Merheba sultanê cûmle enbiya

Merheba ey nurê çeşmê esfîya

 

Merhaba Sensin ol sultân-i cümle enbiyâ

Merhba Nûr-u çeşm-i evliyâ ve asfiyâ

 

Merheba ey nûrê çeşmê ummetê

Merheba ey sunê şahê qudretê

 

Merhaba ey ummetin gözünün nuru merhaba

Merhaba ey son kudretli şah merhaba

 

Ger divêtin hun ji agir bibin felat

Bi esq û sewq hun bibêjin es-selat

 

Sizden kim ateşten kurtulmak istiyorsa

Aşkla ve şevkle SALAVATı söylesin

 

Selatullah Selamullah aleyke Ya Resulallah

Selatullah Selamullah aleyke Ya Hebiballah

Selatullah Selamullah aleyke Ya Nebiyallah

 

 

 

 

About Rêvebirê Çandnameyê

Rêvebirê Çandnameyê

Check Also

Şevnimêja Beraetê

Bi gorana salnameya Hîcrî, roja 14ê Şabanê êvarê şevnimêja beraetê ye. Di nav alemê  Îslamê de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir