Yekşem , Tebax 19 2018
Malper / Türkçe / Kürtçe En Çok Kullanılan Fiiller

Kürtçe En Çok Kullanılan Fiiller

Kürtçe En Çok Kullanılan Fiiller

Acele Etmek = Lez kirin , Lezîn
Acıkmak = Birçî Bûn
Açıklamak = Rave kirin , Daxuyandin
Açmak = Vekirin
Affetmek = Bexşandin , Efû Kirin
Ağlamak = Girîn
Ait olmak = Xwemal Bûn
Almak = Standin , Wergirtin
Anlamak = Fehm kirin
Anlaşmak = Li hev hatin , li hev kirin
Anlatmak = Vegotin
Aramak = Lê Gerîn
Araştırmak = Lêkolîn Kirin
Aşık olmak = Dildarî bûn , Evîndar Bûn
Atlamak = Qevizîn , Hilavêtin
Atmak = Avêtin
Ayakta durmak = Li ser pîyan sekinîn
Ayarlamak = Eyar Kirin
Ayırmak = Veqetandin , Cihê Kirin

Ayrılmak = Veqetîn , Cihê Bûn
Bahse Girmek = Ketin Behsê
Başaramamak = Biserneketin
Başarmak = Biserketin
Başlamak = Dest pê kirin
Beklemek = Rawestîn , Sekinîn
Benzemek = Şibîn
Bilmek = Zanîn
Bitirmek = Qedandin
Boğulmak = Fetisîn , Xeniqîn
Boyamak = Boyax Kirin
Bulmak = Peyda Kirin , Dîtin
Buluşmak = Hev Dîtin
Büyümek = Mezin Bûn , Gir bûn
Cevap Vermek = Bersiv dan
Çağırmak = Bang Kirin , Gazî kirin
Çalışmak = Xebitîn , Şixulîn
Çalmak ( Müzik ) = Lêdan , Jenîn
Çizmek = Xez Kirin
Dağıtmak = Belav Kirin
Danışmak = Şewirîn
Davet Etmek = Vexwendin , Dawet Kirin
Değiştirmek = Guhertin
Denemek = Ceribandin
Devam Etmek = Berdewam Kirin , Domîn

Dikkat Etmek ( Fark Etmek ) = Bala xwe dan
Dilemek = Daxwaz Kirin
Dinlemek = Guh Dan , Guhdarî Kirin
Dinlenmek = Bêhna xwe dan
Dokunmak = Dest Lê dan
Doldurmak = Tijî kirin
Dönmek = Vegerîn
Dövüşmek = Pevçûn
Düşmek = Ketin
Düşünmek = Fikirîn , Hizirîn
Eklemek = Tevê kirin , Veser Kirin
Elde Etmek = Bidest Xistin
Emretmek = Ferman Kirin , Emir Kirin
Endişe Etmek = Fikar kirin
Ertelemek = Bipaş Xistin
Esmek = Ba Hatin , gobilîn
Etkilemek = Bandor Kirin
Evlenmek = Zewicîn
Geliştirmek = Bipêş Xistin
Gelmek = Hatin
Geri Çevirmek = Vegerandin
Geri Dönmek = Vegerîn
Getirmek = Anîn
Gezinmek = Gerîn
Girmek = Têketin

Gitmek = Çûn
Giymek = li xwe kirin
Göndermek = Şandin
Görmek = Dîtin
Görüşmek = Hevdîtin
Göstermek = Nîşan dan , Rayî kirin
Gülmek = kenîn
Gülümsemek = bişirîn
Güvenmek = Ewle bûn
Harcamak = Xerc Kirin
Hasar Vermek = Xesar dan
Hata Yapmak = Xeletî kirin , şaşî kirin
Hatırlamak = Bi hatin , bi bîr anîn
Hatırlatmak = Bi bîr xistin
Hayal Etmek = Xeyal kirin
Hazırlamak = Amade kirin
Hissetmek = Pê hesîn
Hoşlanmak = Li xweşê çûn
Hoşlanmamak = Li xweşê neçûn
İçermek = Hildan
İçmek = Vexwarin
İhtiyacı Olmak = Hewceyî bûn
İmzalamak = Naviş kirin
İnanmak = Bawer kirin
İncitmek = êşandin

Hûn dikarin van nivîsan jî bixwînin.

Daçek di kurdî de

“Di tarîka şeva hicran çiraxek sîfet im ya Reb Ji ser heta piyan ar e, bi carek vêketim ya Reb Nema min sebr û …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir